Slik skal kyr på Gåsbakken bli en del av løsningen på klimaproblemet

foto