Flere har gått til oppsigelser, men færre frykter konkurs