Finland er på andreplass med 47 prosent, mens Danmark kommer sist med 21 prosent, viser nordisk alkoholstatistikk for 2011.

– De høye avgiftene på alkohol i Norge er begrunnet alkoholpolitisk, ved at de bidrar til å holde alkoholkonsumet på et lavere nivå enn hva som ville vært tilfelle med lavere avgifter, sier SIRUS-forsker Ståle Østhus.

Det kan vise seg at politikken har noe for seg, ifølge statistikken. Nordmenn kjøper nemlig minst alkohol av innbyggerne i de nordiske landene.

I 2011 kjøpte nordmenn i snitt 6,6 liter ren alkohol per person over 15 år, mens det til sammenligning i Danmark ble kjøpt 10,6 liter. Forbruk av hjemmeprodusert alkohol, turistimport og smuglervarer kommer i tillegg.