• Konsernets digitale annonseinntekter økte med 13 prosent, samtidig som inntektene fra papirannonser gikk ned med 9 prosent.

  • Abonnementsinntektene økte med 7 prosent, og mest økte det for digitale abonnement, med en vekst på 87 prosent.

  • Trykkeriinntektene ble redusert med to prosent.

- Står seg godt

Resultatet for Polaris Media ASA økte i 2017 økte med  32 prosent. Driftsinntektene gikk noe ned i samme periode, fra 1521 millioner kroner i 2016 til 1509 millioner kroner i 2017. Når resultatet likevel øker, skyldes det kostnadsreduksjoner på 53 millioner kroner.

- Vi legger frem et resultat for 2017 som står seg godt i et krevende mediemarked. Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten doblet seg, skriver konsernsjef Per Axel Koch i kvartalsrapporten.

LES OGSÅ: Slik gikk det for ett år siden - tall for 2016

Adresseavisen

Polaris Media eier mediebedrifter og trykkerier fra Sunnmøre til Finnmark. Den største virksomheten i Polaris er Adresseavisen og et knippe lokalaviser i Trøndelag og Nordland. Denne delen av Polaris hadde driftsinntekter i 2017 på 727 millioner kroner, en nedgang på 2 prosent. Driftskostnadene ble i løpet av året redusert med 6 prosent. Adresseavisen og lokalaviser har i Polaris-konsernet skiftet navn fra Adresseavisen-gruppen til Polaris Media Midt-Norge. Avisene i Polaris Media Midt-Norge, doblet i fjor antall rent digitale abonnementer, en økning fra vel 10000 i 2016 til drøyt 20000 i 2017. Flere av de andre delkonsernene i Polaris har en tilsvarende økning i antall digitale abonnementer.

LES OGSÅ: Adresseavisen fikk ny sjefredaktør i 2017

Lavere personalkostnader

Inntektene gikk ned med to prosent ved de fire trykkeriselskapene i Polaris. Det er nedgang på 5 prosent i trykking av eksterne aviser, mens andre trykkeinntekter (siviltrykk) økte med 3 prosent.

Driftskostnadene i Polaris ble i 2017 redusert med fire millioner kroner, som tilsvarer 1 prosent. I konsernets delårsrapport for fjerde kvartal 2017 går det frem at kostnadsreduksjonene i hovedsak er drevet av reduksjon i personalkostnader. Konsernet har et kostnadsprogram som løper til 2020. Innen 2020 skal det realiseres resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner, halvparten av dette i 2017.

Det heter i kvartalsrapporten at Polaris Media forventer en fortsatt stabil utvikling i abonnementsinntektene i 2018, vekst innen digitale annonseinntekter og fortsatt fall i papirbaserte inntekter.

Opp i Trønder-Avisa

Tidligere i februar ble det kjent at Polaris har kjøpt seg opp og blitt største eier i Trønder-Avisa og et lite knippe lokalaviser nord i Trøndelag. Polaris eier 56 prosent av Trønder-Avisa på Steinkjer, etter at en av de opprinnelige eierne har solgt seg ut.

De fire største eierne i Polaris Media ASA er Schibsted (29,0%), NWT Media (26,4%), Must Invest (14,7% og Sparebanken Midt-Norge Invest (11,4 prosent av aksjene).

Styret i Polaris Media foreslår å øke utbyttet med 50 prosent, til 1 krone og 50 øre per aksje.