LOs sommerpatrulje er i disse dager ute og besøker bedrifter i regionen som bruker unge ferievikarer. Adresseavisen var med da en patrulje fra LO Sør-Trøndelag sjekket tilstanden ved Ranheim brannstasjon.

Passer på de unge

– Vi går rundt til bedriftene og passer på at de unges rettigheter blir ivaretatt, og at de har det bra på jobb. I tillegg informerer vi ungdommene om deres rettigheter, forteller faglig ungdomssekretær i LO Sør-Trøndelag, Pål Henriksen Spjelkavik.

Sammen med patruljedeltaker Marita Solberg fikk de komme på besøk til brannstasjonen på Ranheim og ta en prat med aspirant og ungdomskontakt Steffen Kystad, og beredskapsleder Ole Ludvigsen. Sommerpatruljen var opptatt av både arbeidstider, lønn, og kontrakt.

– Det syndes mest når det gjelder kontrakt. Her skjer det ofte glipp fordi arbeidsgiver er på ferie, og ikke får skrevet den, eller at den blir glemt. Vi merker også at arbeidstidsbestemmelser er et vanskelig område. Det er vikarer som jobber uten pauser, som jobber overtid uten å få betalt, og som har unormalt lange arbeidstider, sier han.

Les også: – Bryter loven uten å vite det

Ser færre brudd

Spjelkavik er med i sommerpatruljen for andre år på rad, og som faglig ungdomssekretær for Sør-Trøndelag, kjenner han godt til patruljenes arbeid fra før. Tross i at det skjer glipp, ser han også en positiv tendens i bedriftene de besøker.

– Vi ser færre brudd på vikarenes rettigheter. Det vi avdekker er for det meste glipp, det vil si at det har vært misforståelser mellom vikar og arbeidsgiver, eller forglemmelser, sier han.

En glad-patrulje

Sommerpatruljene melder tilbake om god mottakelse, og positive tilbakemeldinger fra både ledere og ansatte. Det er imidlertid ikke alle som er like fornøyde med å få besøk, og LO-patruljene får på forhånd god opplæring i hvordan de skal takle situasjoner med sinte og aggressive arbeidsgivere.

– Av og til kommer vi bort i arbeidsgivere som er negative og skeptiske når vi først kommer, men de fleste av dem har forandret innstilling når vi drar igjen. Vi legger vekt på å være en glad-patrulje. Mange blir glade for at vi gjør dem oppmerksomme på glipp og feil som de kanskje ikke har sett selv, påpeker Spjelkavik.

– Realt av sommerpatruljen

Aspirant Steffen Kystad ved Ranheim brannstasjon synes patruljen gjør en viktig jobb.

–Jeg hadde en sommerjobb på en byggeplass da jeg var yngre, og visste ikke så mye om rettighetene mine. De eldre ansatte rundt meg passet på at jeg skulle få ordentlig betalt, og at alt var som det skulle. Sommerpatruljen gjør en god jobb, det er fint å få slik info når man er ung og helt fersk i jobben, mener Kystad.

Les også: – Avslørte 17 timers arbeidsdag

Har få sommervikarer

Brannvesenet bruker vanligvis ikke ufaglærte sommervikarer, grunnet kunnskapskravene i yrket. Derfor er det heller ikke vanlig at sommerpatruljen kommer innom.

– For å avløse i ferier, tar vi i bruk tidligere aktive brannkonstabler, som nå jobber med forebyggende arbeid. De må først bli resertifisert, så kan de tre inn som vikarer i beredskap her hos oss, forklarer beredskapsleder på stasjonen, Ole Ludvigsen.

Aspirant Kystad gjennomførte intervjuet med sommerpatruljen med glans.

– Det er realt at de kommer innom hos oss. Det blir kanskje begått mindre brudd i slike bedrifter fordi vi har mindre vikarer, og derfor er det lettere å glemme oss. Men det er fint de kommer innom og sjekker opp, mener Kystad.

Ungdomssekretær i LO, Pål Henriksen Spjelkavik er på vei ned glidestanga. Aspirant Steffen Kystad passer på at han kommer trygt ned. Foto: Kristian Helgesen, Adresseavisen
Etter intervjuet fikk patruljen en omvisning på den nye brannstasjonen av beredskapsleder Ole Ludvigsen og aspirant Steffen Kystad. Her blir nye garderobeskap vist frem. Foto: Kristian Helgesen, Adresseavisen