Moren kjente passordet til datterens BankID, hennes personlige elektroniske legitimasjon, og ved hjelp av den tok hun opp rundt 80 000 kroner i lån hos Bank Norwegian i datterens navn.

Datteren er nå 22 år, men var mellom 18 og 20 år da låneopptakene ble gjort. Hun har bestridt kravet om å betale tilbake lånet til Bank Norwegian, og hun vant frem da banken tok saken til Trondheim forliksråd i fjor høst.

Banken stevnet henne da til tingretten, der de vant frem med kravet om at hun skal betale tilbake lånet og bankens kostnader på nær 40 000 kroner. Med tidligere renter og kostnader har lånebeløpet steget til rundt 87 000 kroner.

Spilleavhengighet

Ifølge datterens advokat, Andrè Marthinussen Larsen hos advokatfirmaet Bjerkan Stav, har moren slitt med spilleavhengighet, og pengene har blitt brukt til det. Moren innrømte også overfor politiet å ha utnyttet datterens identitet.

- Moren har erkjent ansvaret, og at hun skal betale pengene tilbake. Likevel forholder Bank Norwegian seg bare til datteren, ettersom det er hennes bankbrikke som er brukt, sier Larsen til Adresseavisen.

Han mener tingrettens avgjørelse strider mot den allmenne rettsoppfatningen. Datteren har anket dommen til lagmannsretten, og Larsen håper den blir tatt opp til behandling selv om tvistesummen i utgangspunktet er for lav.

Anket: Advokat Andrè Marthinussen Larsen representerer kvinnen som nå er 22 år. Foto: Bjerkan Stav

- Hvis hun skulle tape i lagmannsretten vil den økonomiske krisen bli forverret, men hun syns at resultatet i tingretten er så feil at hun er villig til å ta risikoen, sier Larsen til Adresseavisen.

- Burde byttet passord

Ifølge dommen fra tingretten er det uaktsomhet fra datteren som er årsak til at banken vinner frem. De finner det sannsynlig at hun ikke har tatt opp lånene selv eller kjente til morens låneopptak, slik banken hevdet i retten. Dommeren mener det heller ikke er klanderverdig at hun ga moren passordet til nettbanken da hun var 16–17 år, og blant annet behøvde hjelp til å søke om studielån.

Dommeren mener derimot at hun burde byttet passord da hun på sin 18-årsdag opprettet BankID, som blant annet kan brukes til å signere avtaler elektronisk.

«Skaden ville da aldri oppstått. Til tross for at passordet ble gitt moren ett til to år før tidspunktet da NN inngikk BankID-avtalen, burde hun ved å lese avtalevilkårene blitt bevisst problemstillingen», skriver dommeren.

Larsen mener datteren ikke har gjort noe annet enn en hvilken som helst 18-åring ville gjort, og sier at hun ikke hadde grunn til å mistro moren. Han sier at moren verken skal ha hatt alkohol- eller rusproblemer. Hun er nå under økonomisk vergemål, og har fått en gjeldsordning for andre lån hun har tatt opp.

Den nå 22 år gamle kvinnen sier til Adresseavisen at hun ikke kjente til morens spillavhengighet, og at hun ikke hadde noen grunn til ikke å stole på moren.

- Hun har vært personen jeg har stolt på hele livet, sier hun.

Kvinnen sier at hun oppdaget morens låneopptak da hun skulle sjekke sin egen e-post på hennes datamaskin.

- Da får jeg opp en annen e-postadresse i mitt navn. Da jeg spurte henne om den, la hun alle kortene på bordet. Hun svarte at det var spillegalskapen som hadde tatt overhånd.

Ønsket forlik

Andrè Marthinussen Larsen sier at de før behandlingen i tingretten tilbød Bank Norwegian et forliksbeløp på 30 000 kroner, men at dette ble avslått av banken.

Kvinnen sier at hun også helt fra starten var villig til å inngå et forlik, men at det eneste alternativet hun fikk fra banken var å innbetale alt.

Larsen mener også at regjeringens forslag til ny finansavtalelov tilsier at dommen er for streng. Der foreslås det å heve terskelen for kundens ansvar ved såkalte uautoriserte låneopptak fra uaktsomhet til grov uaktsomhet, og da begrenset oppad til 12 000 kroner.

- Hvis forslaget hadde vært gjeldende lov, så hadde det ikke blitt noe sak, sier han.

Ingen kommentar

Advokat Kjetil Vangsnes hos advokatfellesskapet Bratberg representerte Bank Norwegian under rettssaken. Han ønsker ikke å svare på spørsmål om saken.

- Det er ikke riktig av oss å kommentere dommen når den ikke er rettskraftig, sier Vangsnes.

Startet: Bank Norwegian ble startet av Norwegian-toppene Bjørn Kjos (bildet) og Bjørn H. Kise, og satset blant annet på forbrukslån og kredittkort knyttet opp til flyselskapets bonusprogram. Foto: NTB scanpix

Bank Norwegian ble startet av Bjørn Kjos og Bjørn H. Kise, som er henholdsvis administrerende direktør og styreleder i flyselskapet Norwegian. Flyselskapet er også bankens største eier.

Banken har foreløpig ikke lagt frem fjorårsresultatet, men ved utgangen av september hadde den et resultat før skatt på drøyt 1,5 milliarder kroner for årets første ni måneder.