Ved utgangen av juli var det 4045 personer helt uten arbeid i Sør-Trøndelag og 1544 uten arbeid i Nord-Trøndelag, ifølge Nav.

Det utgjør henholdsvis 2,4 og 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og nedgangen fra samme tid i fjor er på ni og elleve prosent for de to fylkene. Det er samtidig en liten økning fra forrige måned.

Begge fylkene ligger også under landsgjennomsnittet, der ledigheten er på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge Nav Sør-Trøndelag er det stabilt lav ledighet i fylket. I tillegg til de som er helt arbeidsledige er 614 personer på arbeidsrettede tiltak.

- Sør-Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper. Vi ser også at antallet som går lenge ledig er på vei ned, med en reduksjon på 14 prosent det siste året, sier fylkesdirektør Arve Winsnes i en pressemelding.

Ifølge Nav går ledigheten ned i alle yrkesgrupper i Sør-Trøndelag, med unntak for i gruppen meglere og konsulenter og akademiske yrker.

Den største prosentvise nedgangen er innen ingeniør- og IKT-fag. Ved utgangen av juli var det registrert 388 ledige innenfor denne gruppen, noe som er 92 færre enn på samme tid i fjor.

Ifølge Nav Sør-Trøndelag er det i år lyst ut 750 nye stillinger innen ingeniør- og IKT-fag.

Den laveste ledigheten er i Roan, der kun 0,4 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Størst ledigheten har Rissa kommune med fire prosent.

I Trondheim er den registrerte ledigheten på 2,5 prosent.

På landsbasis var det ved utgangen av juli registrert 77 400 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 10 300 sammenlignet med juli i fjor.