Torsdag var det styremøte i Norsk Kylling på Støren, og der sto plassering av en ny fabrikk på dagsorden. Fredag ettermiddag møtte ledelsen de ansatte for å informere dem om saken.

- Det ble ingen beslutning på lokalisering i dag, det er for mange uavklarte spørsmål, sier administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken.

Nå er hele flytteprosjektet skjøvet ett år frem i tid, med ny mulig oppstart i første halvdel av 2020.

- Dermed har vi det ikke så travelt. Vi tar beslutning når vi har godt nok underlag, sier Stokbakken.

Tre alternativer

Avgjørelsen om å bygge en ny fabrikk ble tatt på et styremøte 1. juni i fjor. Da ble det også klart at den ikke vil bli plassert i Støren sentrum, der dagens anlegg ligger. Tre tomtealternativer i henholdsvis Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik ble presentert som aktuelle.

Det er tre faktorer som vektlegger når de skal velge hvilken tomt som er best: Det ene er tid, altså når en ny fabrikk kan være i drift. Det andre er risiko, blant annet mulighetene for forsinkelser. Element nummer tre er kostnad.

foto
Kapasitetsproblemer ved dagens fabrikk var årsaken til at Norsk Kylling vedtok å bygge nytt anlegg. Foto: Mariann Dybdahl

- Fantastisk innsats

Stokbakken forteller hvordan de nå vekter de ulike alternativene:

- Man kunne tenkte seg at Malvik hadde et forsprang på tid siden tomten der er mer eller mindre opparbeidet. Men der ser vi nå noen risikoelementer som vi må jobbe mer med. Midtre Gauldal har gjort en helt fantastisk innsats for å komme etter med sin regulering. Så nå stiller de tre alternativene omtrent likt når det gjelder tidsaspektet, sier han.

På kostnader og risiko trenger selskapet flere svar og flere utredninger.

- Så det er derfor vi ikke vil ta en beslutning ennå, sier Stokbakken.

Årsaken til allmøtet fredag er at han har lovet de ansatte at de etter hvert styremøte skal få god informasjon.

- Det handler om å forsøke å unngå usikkerhet så langt vi kan. Det går alltid mange rykter, og det skjønner jeg godt, sier Stokbakken.

Det er rundt 350 ansatte i selskapet.