Vedtaket om at butikkene i Hangaren må stenge, blir stående

foto