Nyheten MN24 kunne melde om onsdag morgen, var helt spesiell: Trønderenergi, som er eid av 19 trønderske kommuner og KLP, etablerer et fornybarselskap sammen med det Stavanger-baserte investeringsfondet Hitecvision, som går inn med flere milliarder kroner i selskapet.

Det nye selskapet skal ha aktiviteter i hele Norden og ledes fra et hovedkontor i Trondheim. Satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag, i følge konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi og styreleder Odd Inge Mjøen, to av de mest sentrale i prosessen.

foto
Styret i Trønderenergi gikk inn for den nye satsingen i et styremøte 15.mars. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

Men i disse dager er det enda flere ting å merke seg, om man er interessert i forutsetningene for innflytelse og verdiskaping i Midt-Norge. Dagen før Trønderenergis kunngjøring ble nemlig den nye Trøndelagsstiftelsen kjent gjennom MN24. Stiftelsen består av 20 millioner kroner i kapital, gitt av landsdelens rikeste. Formålet er å kjempe for at Trøndelag skal synliggjøres som base for kapitalforvaltning, eierskapsutøvelse og hovedkontor både i privat og offentlig sektor. Både kapitalen i stiftelsen og navnene som står bak, tyder på at dette er noe mer enn en en trett herreklubb.

Kjemper mot hjerneflukt

Stiftelsen vil motvirke at store virksomheter (og flinke folk) flagger ut av landsdelen, noe som kunne ha skjedd med oppdrettsgiganten NTS, og som fortsatt kan skje med Danica Pensjon, etter at Danske Bank solgte forsikringsselskapet i Norge til Storebrand. Denne og neste uke er det paradoksalt nok generalforsamlinger nettopp i forbindelse med kampen om NTS: På bordet ligger et bud fra Salmar som verdsetter NTS til 15 milliarder kroner, noe som vil gjøre at aktører utenfor landsdelen blir satt på sidelinja og både penger og produksjon forblir i Midt-Norge. Det er med andre ord store penger i sving i flere samtidige prosesser disse ukene.

Lite ante styreleder Sophie Bodd Jenssen i det intervjuet på tirsdag at den Trøndelagsstiftelsen ville få tidenes morgengave, bare noen timer senere.

Trønderenergi-satsingen, Trøndelagsstiftelsen og et enda større Salmar, kan forsterke kraften i landsdelen de neste årene. Det er allerede dokumentert hvordan sjømatnæringen vokser, og dessuten begynner den å kaste av seg kapital i andre sammenhenger. Landsdelen har et variert næringsliv og tre tech- og kompetansetunge institusjoner ingen andre kan skilte med: NTNU, Sintef og Enova. De to førstnevnte er jo dessuten i startgropa med to prosjekter som alene vil skape enorme ringvirkninger: Campus og Ocean Space Centre.

I tillegg fins det et mylder av potente gründerbedrifter spesielt i Trondheim, og helt eller delvis offentlige strukturer som også er med og drar i samme retning. Samarbeid og forankring fungerer, noe også den ganske sømløse sammenslåingen av trøndelagsfylkene ble et bevis på.

Grønn fremtid

Midt-Norge kan med alt dette innta en posisjon det ikke fins maken til utenfor Oslo. Jo, Rogaland har oljen, men den tilhører med all respekt mer gårsdagen enn morgendagen. Grønn energi, kapitaltilgang, innovasjon og kompetanse er fremtida, om Norge skal lykkes i konkurransen mot andre land.

I en slik sammenheng stiller Trøndelag og Midt-Norge eksepsjonelt godt. Lav strømpris, kommunikasjonsstrukturer, tilgang til kompetanse og et variert næringsliv med stadig mer kapitalsterke miljøer, er stikkord på fordeler mange andre landsdeler heller ikke har. Det vil ikke overraske meg om det nye selskapet både vil teste og implementere nye løsninger og industrielle etableringer her i regionen, med tilgang på nettopp dette: Folk og grønn energi. Det vil igjen utløse aktivitet og arbeidsplasser i tillegg til de ringvirkningene selve hovedkontoret kommer til å utløse.

Heftig debatt

Tilbake til det som skjer med Trønderenergi. Selskapet og dets leder Ståle Gjersvold har de siste årene stått i den tidvis heftige debatten om selskapets eierskap i vindkraftproduksjon. Gjersvold selv deltar gjerne i ulike diskusjoner i sosiale medier, og han skyr ikke unna diskusjoner selv med de mest innbitte vindkraftmotstandere der. Og selskapet gjør nok klokt i å fortsette med å ha fokus på temaet, for vindkraft har blitt en stadig viktigere del av kraftmiksen og prisnivået i både landsdelen og resten av verden.

Noe annet som blir viktig er det utlovde skillet mellom Trønderenergi og det nye selskapet. Selv om det isolert sett kan bli stilt spørsmål ved overføring av verdier til det nye selskapet, så henger dette like mye sammen hvor viktig norsk kraftproduksjon er. Den norske staten etablerte jo for rundt 100 år siden lovene om hjemfallsrett. Det gjør at 90 prosent av vannkraften i dag er offentlig eid, og som igjen skaper enorme inntekter for stat og kommuner. Kommuner som jo også er eiere av Trønderenergi, så det er et ikke ubetydelig samfunnsansvar Trønderenergi nå ser for seg å forvalte på en helt ny måte. Den minste tvil om eierskap og integriteten i dette, kan utløse strid på eiernivå, og det kan på sikt skape store problemer for både Trønderenergi og den nye grønne giganten.

Og dette skal garantert kaste av seg noe rent økonomisk også. Å påføre Trønderenergi, eierkommunene eller Hitecvision tap som følge av overivrige eller altfor risikable investeringer, vil heller ikke bli akseptert.

Eierne ute i kommunene

Styret i Trønderenergi gikk i sitt møte tirsdag 15. mars inn for den nye satsingen. Investeringskomiteen i Hitecvision gjorde det samme dagen før. Endelig beslutning i saken vil bli tatt av Trønderenergis eiere på generalforsamlingen i slutten av juni, etter at de enkelte kommunene har gått gjennom saken. Og selv om det sikkert er gjort et grundig forankringsarbeid med sentrale personer hos eierne, er det jo alltid mulig at noen vil mønstre motstand mot det som nå skjer.

«Hvorfor skal vi holde på med dette», er fort et spørsmål som vil komme opp i de mange kommunestyresalene, der det jo også er ulik kompetanse om det Trønderenergi holder på med.

I noen dager nå kan Trønderenergi og resten av landsdelen derfor glede seg over gode nyheter, men før generalforsamlingen i juni må konsernsjef Gjersvold og styreleder Mjøen forberede gode svar til kommunepolitikerne.

Går det veien, er det ingenting som kan stanse Midt-Norges og Norges største fornybarsatsing.