Mens Reitan er like tett knyttet til Rema som kjedenavnet tilsier, er koblingen mellom Johannson-familien og deres butikker noe de færreste kjenner til.

Og det til tross for at vi legger igjen mer penger i deres butikker enn hos noen andre i dette landet.

Kiwi-eieren

For gjennom Norgesgruppen eier familien Johannson dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Ultra, Spar og Joker. De eier landets største grossist, Asko, kioskkjedene Mix og Deli de Luca og pizzarestaurant-kjeden Dolly Dimple's. For å nevne det største. Markedsandelen deres på dagligvarer er på over 40 prosent på landsbasis. Ennå er de mye mindre enn Rema og Coop i Midt-Norge, men planen er å vokse kraftig.

- I Midt-Norge trenger vi vekst. Vi må fortsatt etablere veldig bra butikker og våre kjeder må bli bedre kjent i markedet, sier Torbjørn Johannson i en epost til Adresseavisen.

Han er femte generasjon Johannson og medeier i Joh. Johannson. Familieselskapet som kontrollerer 74,4 prosent av Norges sjette største selskap, Norgesgruppen, med årlig driftsinntekter på over 70 milliarder kroner. Til sammenligning rangeres Reitangruppen som Norges niende største selskap med 60 milliarder i omsetning (2014).

Les også: Rema politianmelder 120 søndagsåpne butikker

Familiefeide

Reitan-familien kjenner vi som far Odd og sønnene Ole Robert og Magnus Reitan. Johannson-familien er det altså brødrene Torbjørn og Knut Hartvig Johannson og sistnevntes sønn Johan Johannson. Gjennom Reitangruppen og Norgesgruppen konkurrerer de to familiene hovedsakelig i kioskmarkedet og dagligvaremarkedet, der Reitan størst er størst på kiosk og Johannson på mat. Og begge familiene har tjent milliarder på mat.

Les også: 77 av Norges 100 rikeste er arvinger

Men mens både Odd Reitan og Ole Robert Reitan, og i noen mindre grad Magnus Reitan, stadig har figurert i media, har Johannson-familien holdt en betydelig lavere og mer skjermet profil.

- Hvorfor?

Arbeidsdeling

- For firmasaker må den aktuelle ansvarlige i selskapene svare. De spørsmål som kommer relateres stort sett til Norgesgruppen sitt arbeidsfelt. Da må den eller de med ansvar, myndighet og sakkunnskap svare og forklare. Vi deltar i noen mer generelle næringspolitiske sammenhenger, sier Torbjørn Johannson i eposten.

Kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, Per Roskifte, sier det slik:

- Vår arbeidsdeling mellom eiere og administrasjon etter en ganske klassisk norsk modell. Jeg tror det er vi som er normale, og kanskje våre konkurrenter som er mer enn normalt synlige?

Les også: Lykke bryter med Reitan

Norges tredje rikeste

I dagligvaremarkedet er spydspissen Kiwi landets nå raskest voksende kjede med 630 butikker og et uttalt mål om en aggressiv vekst i Midt-Norge. Som Adresseavisen tidligere har fortalt, passerte Kiwis 26 trønderske butikker en samlet omsetning på en milliard kroner i 2015. Planen er å ha 50 Kiwi-butikker i Trøndelag innen 2025.

Styreleder for regionavdelingene av Norgesgruppen, også i Midt-Norge, er 49 år gamle Johan Johansson. Sammen med sin far, Knut Hartvig Johannson (78) og onkel Torbjørn Johannson (67) eier han 74,4 prosent av Norgesgruppen. Også Johan Johannsons tre sønner har eid aksjer i milliardklassen i selskapet siden de var i barneskolealder.

Ifølge Kapital er Johan Johannson Norges tredje rikeste mann med en anslått reell formue på 31,7 milliarder kroner, bare slått av reder John Fredriksen – og matmilliardær Odd Reitan.

Svarer via epost

Johan Johannson og Knut Hartvig Johannson har ikke ønsket å svare på Adresseavisens spørsmål. Ole Robert eller Odd Reitan har avslått vår forespørsel om å kommentere sin egen relativt høye medieprofil, eller på Johannson-familiens valg om å ikke delta like mye i offentligheten.

Men vi har fått svar både fra kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen og, altså, fra Torbjørn Johannson som har svart på alle spørsmålene våre, riktig nok skriftlig via kommunikasjonsdirektøren. Her er epost-intervjuet:

- Hvilke fordeler eller ulemper gir det dere å holde lav profil utad?

- Fordelen er tydelig ansvar og bedre svar. For oss er det viktig at det ikke er profilen som er poenget for oss, men at det primært er de som har ansvaret som også skal uttale seg.

- Har dere noen gang deltatt selv i offentlig debatt om dagligvarehandelen i Norge?

- Dagligvarehandelen er et vidt begrep. Både min bror og jeg deltar i bransjedebatter. Personlig har jeg vel holdt 10–15 foredrag og debatter siste året om forhold knyttet til virksomheten i vid forstand, svarer Torbjørn Johannson.

Ifølge Norgesgruppens årsregnskap ble det betalt ut utbytte på 509 millioner kroner for 2014. Johannson-familien eier 74,4 prosent av Norgesgruppen gjennom Joh Johannson AS.

- Hvordan bruker dere utbytte på aksjene i Norgesgruppen?

- Norgesgruppen utbetaler normalt 25 prosent av resultatet i utbytte. Resten blir skatt eller reinvesteres i Norgesgruppen sin virksomhet. Det er fast utbyttepolitikk. Joh Johannson AS-konsernet reinvesterer i næringsvirksomhet gjennom fond, obligasjoner, aksjer, og eiendomsselskaper og lignende. Primært har det vært eiendomsinvesteringer. Etter hvert må det også gis utbytter til eierne (personene) slik at vi kan betale vår skatt fremfor å reinvestere.

- Hva er den overordnede filosofien for ledelsen av Norgesgruppen?

- Desentral struktur og beslutningsmyndighet. Beslutninger og ansvar bør ligge ute i organisasjonen.

- Hvordan vil dere selv si at skiller Johannsen-familien seg fra Reitan-familien på disse punktene?

- Vi vet ikke hvordan Reitan tenker vedrørende Eierskap, investeringsvalg og ledelse.

- Hva er Norgesgruppens strategi framover som Norges største dagligvareaktør? Hva vil dere satse på fremover?

- Forbedring i form av økt effektivitet, bedre kvalitet, miljø og trivsel blant kunder og ansatte. Kort sagt bedre drift, optimalt utvalg, lave priser og økt salg fordi vi er foretrukket i markedet.

- Og Norgesgruppens mål for Midt-Norge: Hvordan jobber dere for å vokse her?

- I Midt-Norge trenger vi vekst. Vi må fortsatt etablere veldig bra butikker og våre kjeder må bli bedre kjent i markedet.

foto
Velkjent: Ole Robert Reitan (f.v.), Odd Reitan og Magnus Reitan har vært godt synlige representanter for Reitangruppen. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen