Arbeidstilsynet har midlertidig stanset tvangsmulkten til selskapet Norinvest Drift i Trondheim, som eies og ledes av eiendomsinvestor Francis S. Hay.

Dagbøtene ble gitt fordi Arbeidstilsynet mener selskapet ikke kan dokumentere at polske ansatte har fått tarifflønn, og er på 10 000 kroner per dag.

Det samlede beløpet hadde steget til 140 000 kroner før dagbøtene ble satt på pause fra 14. desember.

Selskapets advokat, Thomas Lidal Jamne hos Pretor, har klaget på saksbehandlingen, og i et brev til Arbeidstilsynet skriver han at tilsynet selv må komme med dokumentasjon hvis de mener at ansatte ikke har fått betalt i henhold til norsk regelverk.

Skal møtes

Arbeidstilsynet og Norinvest Drift skal nå ha et nytt møte om saken førstkommende torsdag. I klagen reagerer Jamne blant annet på at de ikke fikk komme på et nytt møte hos Arbeidstilsynet etter at de overleverte en bunke med papirer i slutten av november. I stedet fikk de i begynnelsen av desember et brev der tilsynets vedtak om tvangsmulkt stadfestes.

Jamne er for tiden sykmeldt, men har gitt en kort kommentar på Adresseavisens spørsmål. Han sier at de før de siste dokumentene ble innlevert ba om et møte med Arbeidstilsynet for å gjennomgå oppsettet.

- Det var for at vi eventuelt kunne korrigere dem før innsending. Det hadde Arbeidstilsynet ikke tid til. De skrev at de først kunne ta imot dokumentasjonen, og så heller be om et møte etterpå hvis noe var uklart, sier Jamne, som mener Arbeidstilsynet ikke fulgte opp dette før dagbøtene begynte å løpe.

Han sier at de vil forfølge saken videre hvis tvangsmulkten gjenopptas etter møtet den 18. januar.

foto
Tilsyn: Bakgrunnen for saken er et tilsyn som to inspektører fra Arbeidstilsynet gjennomførte i dette kontorbygget på Rosten i slutten av mars i år. Foto: Terje Svaan

Avviser

Tilsynsleder Inger Marie Seth i Arbeidstilsynet avviser at det er deres oppgave å dokumentere at Norinvest Drift ikke har betalt lønn i henhold til regelverket.

- Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal dokumentere de forhold den blir bedt om å dokumentere i en tilsynssak. Det er altså ikke virksomheten som har hjemmel til å be Arbeidstilsynet om å dokumentere virksomhetens forhold i en tilsynssak/forvaltningssak, skriver hun i en e-posten til Adresseavisen

Adresseavisen har bedt Seth kommentere klagen fra Norinvest Drift, og hun sier at det ble holdt et møte før klagen ble innsendt og at møtet 18. januar vil være et oppfølgingsmøte.

Seth sier at et vedtak kan settes på vent dersom det kommer inn en klage på et vedtak gjort av forvaltningen, og at de etter en helhetsvurdering kom frem til at tvangsmulkten mot Norinvest Drift skulle stilles i bero inntil klagen er avgjort.

På spørsmål dagbøtene vil gjenopptas hvis partene ikke kommer til en gjensidig forståelse i møtet på torsdag, svarer hun:

- Vi ønsker ikke å kommentere dette spørsmålet nå. På generelt grunnlag er det vanlig saksbehandling å ilegge reaksjoner for å få oppfylt pålegg.

Atmel-bygget

Adresseavisen fortalte i november at Norinvest Drift ble truet med dagbøter fordi selskapet ikke klarte å dokumentere overfor Arbeidstilsynet at ansatte fikk lønn i tråd med norsk regelverk.

Tariffavtalen for byggeplasser i Norge er allmenngjort, noe som betyr at alle som utfører bygningsarbeid har krav på lønn i henhold til avtalen.

Bakgrunnen for vedtaket om tvangsmulkt var et tilsyn som to inspektører fra Arbeidstilsynet gjennomførte i slutten av mars i år i kontorbygget Vestre Rosten 79, bedre kjent som Atmel-bygget, som nå eies av Hay.