Trønderbedriften Autronica fikk torsdag tildelt en fireårig rammekontrakt på gigantfeltet Johan Sverdrup. Det går fram av en melding selskapet har lagt ut på sine nettsider.

Kontrakten med Statoil inneholder også en opsjon om leveranse av brannvernutstyr til feltene Johan Castberg, Snorre og Peregrino (Brasil).

«Dette er en utrolig viktig avtale for Autronica, og er en av de største rammekontraktene i firmaets snart 60 år lange historie. (..) Autronica er veldig stolte over denne kontrakten, som utvilsomt vil bidra til å sikre ytterligere vekst og enda flere arbeidsplasser», skriver selskapet i meldingen.

Autronica har 380 ansatte over hele verden, og leverer brannvernsystemer både på land og til havs. Divisjonen som leverer til olje- og gassbransjen, styres fra Stavanger, men Sverdrup-kontrakten vil gi arbeid også ved hovedkontoret i Trondheim.

Autronica lanserte det første analoge adresserbare brannalarmsystemet så langt tilbake som i 1979. Siden har systemet blitt tatt i bruk i mer enn 8000 installasjoner.