I helga døde 46 rein da toget på Rørosbanen i Glåmos-området kjørte inn i flokken. Samme kveld som dyretragedien skjedde sto Marit og Halvor Mjøen på scenen under #hack4no i Hønefoss og mottok førsteprisen for sin oppfinnelse «Savemyreindeer».

#hack4no er en hackaton, eller idékonkurranse, med åpne offentlige data. Hvordan kan disse brukes, og gjerne også kobles sammen? Konkurransen arrangeres av Kartverket og Difi.

- Det var med sjokk vi fikk nyheten om at 46 reinsdyr hadde blitt drept, så å si samtidig som vi mottok pris for en oppfinnelse som vil føre til at slike ulykker unngås, sier gründer Marit Mjøen.

Egen varslingstjeneste

- «Savemyreindeer» er en løsing som gjør det mulig for togene og dyreeierne å få beskjed når dyr står på skinnene og dermed er i fare for å bli påkjørt. Dersom dyrene er utstyrt med satellittsporing, så kan vi ved bruk av data herfra lage en varslingstjeneste som får fjernet dyr fra sporet eller varsle toget om å senke farten eller stoppe, sier Mjøen.

For ett år siden skrev Adresseavisen om søskenparet fra Kvikne som startet med å lage en bjelle med GPS-mottaker og satellittelefon til egne sauer på hjemgården i Kvikne. Marit hadde tatt over familiegården, og hadde første året et tap på 23 prosent da sauene skulle ned på beite. Etter at hun utstyrte dem med GPS-bjelle ble tapet redusert til sju prosent.

Marit utviklet bjella sammen med broren Halvor som er teknolog.

Da bjella var klar, ble den raskt tatt i bruk over hele verden, av både storfe, reinsdyr, kameler og også en og annen elefant. De ulike bjellene har navn etter hvilket dyr de henger på, den opprinnelige sauebjella heter «Findmysheep», men det finnes også for eksempel «Findmyreindeer» og «Findmycamel»-bjeller. Teknologien utviklet i Kvikne brukes i dag både i ørkenen i Midtøsten og på savannen i Afrika.

Alarm i toget

Med «Findmysheep» vet Marit Mjøen alltid hvor sauene er. Hun vil at reinsdyreiere skal ha samme informasjon, og at informasjonen også går rett til lokførerne dersom reinsdyrene står på togskinnene.

- Utfordringen er at flere dyr må spores, det er ikke så mange reinsdyr langs togskinnene som har GPS ennå. Vi har derimot mange reinsdyr med «Findmyreindeer»-bjelle i Finnmark. Der har de problemer med at reinsdyrene trekker til E6 når denne saltes, og vi skal i gang med et prosjekt som gjør at informasjon fra GPS-bjellene sendes til smart-skilt som står langs veien og varsler bilistene om at det er fare for dyr i veibanen. Det samme bør vi få til med reindyr langs togskinnene, sier Mjøen som har vært i kontakt med Jernbaneverket.

- Ja, nå jobber vi knallhardt opp mot Jernbaneverket, og håper at vi får det lettere til med Kartverket i ryggen. Kartverket er opptatt av å koble ulik data som allerede ligger ute. Vår sporingsteknologi kan kombineres med Jernbaneverkets datasett med sanntids toginformasjon. Toget kan skanne en viss radius foran og kommer det dyr innenfor den radiusen vil det komme en alarm opp i lokomotivet. Så enkelt kan det egentlig gjøres, sier Mjøen.

Videre til nordisk finale

Løsningen «Savemyreindeer» kom opp som et forslag til en løsning på problematikkem med reinpåkjørsler på Nordlandsbanen, men Mjøen mener den også bør brukes lenger sør.

- Påkjørsler som den i helga er en økonomisk belastning både for jernbanen og husdyreierne. I tillegg til at det er en tragedie for alle parter, det handler om dyreetikk og påkjørsel av dyr er også en stor belastning for lokførerne. Dette mener vi at vi har en løsning på, sier Mjøen. Som vinner av den nasjonale #hack4no går «Savemyreindeer» videre til nordisk finale i Finland.

foto
Dyretragedie: 46 reinsdyr døde lørdag da et tog på Rørosbanen kjørte inn i flokken i Glåmos-området. Gründere fra Kvikne mener dette kunne vært unngått. Foto: Elin Viken,, NTB scanpix
foto
Ulik størrelse: GPS-bjeller til husdyr finnes i ulike størrelser. De sorte er til sau, de blå til storfe og reinsdyr. Foto: jens petter søraa