Skal bygge boliger og arbeidsplasser rundt lystgård

foto