I 2012 passerte Retro-gjengen 100-millionersgrensen, og i fjor gikk salget av eksklusive merkeklær ytterligere til værs.

En samlet omsetning i fjor på 117,7 millioner kroner, betyr en økning på 11,7 millioner fra året før.

Syv butikker

Tallene inkluderer salget fra de to Retro-butikkene i Trondheim sentrum, i tillegg til én Retro-butikk i Bergen og én i Kristiansand. Tallene omfatter også Carma- og Filippa K-butikkene i Trondheim sentrum, og Tiger of Sweden-butikken på Sirkus Shopping på Strindheim.

– Samtlige butikker har økt omsetning og har samlet forbedret resultatet sammenlignet med 2012, skriver styret i sin årsberetning.

Til sammen økte omsetning med rundt ti prosent, og alle butikkene går også i pluss. Styret mener at Retro har styrket sin posisjon i løpet av fjoråret, men de forventer ikke at salget skal øke i år.

Rekordresultat

Konsernet fikk et overskudd før skatt på 11,9 millioner kroner, som er 1,2 millioner mer enn i 2012.

Retro AS eies av daglig leder Jørgen Sagmo og Randi og Jon Ove Kulsetås, som har vært inne på eiersiden siden de tok over selskapet i 1998. Etter fjorårets resultat ble det utbetalt et utbytte til eierne på 2,4 millioner kroner.

I konsernet var det i fjor sysselsatt rundt 37 årsverk, ifølge årsberetningen.