Det viser en bransjeanalyse fra konsulentselskapet Impello som ble presentert onsdag.

Impello har talt opp til sammen 320 virksomheter innen maritim sektor i Trøndelag, blant annet rederier, verft og leverandører av utstyr eller tjenester. Virksomhetene omsatte i 2012 for 15 milliarder kroner. Det er en økning fra 16 prosent sammenlignet med året før, og nær en dobling fra 2006 da inntektene var på 7,8 milliarder kroner.

-  Positiv spiral

-  Flere selskaper har hatt stor omsetningsvekst de siste årene, blant annet Teekay Petrojarl, EMGS og Autronica. Det tyder på at maritim sektor i Trøndelag er inne i en positiv spiral, sier senioranalytiker Jon Ragnar Viggen i Impello, som presenterte analysen.

Selskapene med størst inntekter fra maritim virksomhet er oljeproduksjonsselskapet Teekay Petrojarl (2,4 mrd. i 2012), Rissa-verftet Noryards Fosen (1042 mill.) og Ole T. Bjørneviks rederi Boa Offshore (1038 mill.), som følges hakk i hæl av oljeleteselskapet EMGS (981 mill.).

Ved utgangen av 2013 var det 7285 ansatte i næringen i Trøndelag, og dette var det tredje året på rad hvor antall ansatte var i vekst. Det er de tre selskapene med størst omsetning, som også har flest ansatte.

Ønsker innpass

I Sør-Trøndelag er det en stor andel av selskapene som har utspring fra NTNU og Sintef, men mange skulle gjerne samarbeidet tettere med kunnskapsmiljøene som pekes på som regionens største konkurransefortrinn.

-  Det er et godt samarbeid mellom de de større selskapene og kunnskapsmiljøene, men mindre selskaper føler at de ikke får utnyttet dette miljøet godt nok. Særlig ønsker de seg større faglig tyngde bak produktutviklingen, og de ønsker seg arenaer hvor de kan møte et miljø som kan oppleves uoversiktlig, sier Viggen.

Rissa-verfet Noryards Fosen (tidligere Bergen Group) er fortsatt blant de største maritime bedriftene i Trøndelag. Foto: DAN ÅGREN