Fem kilometer med boring, ga fire milliarder kroner i ekstra inntekter i året

foto