Ingen trønderske selskaper på børs har kvinne på topp - verken i ledelsen eller styret

foto