Ervik kommer fra stillingen som konserndirektør for oppdrett, og han tiltrer som konsernsjef 10. april. Han har ifølge pressemeldingen over 20 års erfaring fra oppdrettsindustrien. Han startet i Salmar i 2012.

– Styret beklager at Trond Williksen ønsker avløsning som konsernsjef. Han har i rollen som CEO videreført Salmars satsing på å være ledende på biologisk produksjon. Gjennom dette har han bidratt til grunnlaget for en solid utvikling også i årene som kommer. Olav-Andreas Ervik kjenner Salmar-konsernet og kulturen godt, og med ham på plass vil Salmar stå meget godt rustet til å levere på vår uttalte ambisjon om å være det oppdrettsselskapet som er ledende på biologisk produksjon av laks, sier styreleder Atle Eide i Salmar i pressemeldingen.

Ønsket det selv

Til Adresseavisen sier styrelederen at det var Williksen selv som ønsket å gå av, og at det er en prosess som har pågått i noen tid. Han forteller at det har sammenheng med at Williksen var syk, noe som resulterte i en sykemelding noen måneder etter at han begynte som konsernsjef høsten 2016. Williksen kom tilbake i stillingen for et halvt år siden, opplyser Eide.

– Det ble for krevende når alle hensyn er tatt, sier han.

Eide sier avgangen ikke har noen sammenheng med at Salmar startet et selskap med en kvinne som nå sitter arrestert i Kina, beskyldt for laksesmugling.

Han forteller at styret er fornøyd med at de i Olav-Andreas Ervik fikk en intern kandidat, som også er frøyværing.

foto
Ny konsernsjef. Olav-Andreas Ervik (i midten), tar over som konsernsjef etter at Trond Williksen (t.v.) går over i en ny rolle i investeringsselskapet Kverva. Bildet er fra Aqua Nor i Trondheim Spektrum, og til høyre i bildet er Roger Sørensen i Åkerblå AS. Foto: Christine Schefte.

Går til Kverva

Williksen vil nå gå inn i en rolle i Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva, hvor han vil jobbe med strategisk utvikling.

Selv sier Williksen at han har hatt en fantastisk periode i selskapet, og at Salmar har bak seg en periode med rekordresultater.

– Det å være leder av Salmar er spennende, men det er også krevende. De som kjenner meg, vet at jeg har hatt mine belastninger over de siste årene og jeg ønsker nå å fokusere mer på meg selv i en periode. Jeg er trygg på at Salmar i Olav-Andreas Ervik får en leder som er i stand til å bygge videre på det fundamentet som er i selskapet, sier han i pressemeldingen.

Ervik sier i pressemeldingen at deres ambisjon er å være verdens beste oppdrettsselskap, og at de skal lykkes med det.