- Slik det ser ut nå, går det mot et forlik, sa Flatgård da Adresseavisen snakket med ham mandag ettermiddag.

Næringslivsveteranen Flatgård var styreleder i oppdrettsgiganten Salmar i ti år frem til han gikk av i fjor sommer, og har siden 2007 også sittet som styreleder i Witzøes investeringsselskap Kverva AS.

Flatgård har ønsket å selge aksjene han selv eier i Kverva til hovedeier Witzøe, men uenighet rundt prisingen har gjort at saken var på vei mot rettssystemet.

Mandag var siste frist for å sende inn sluttinnlegg før rettsbehandlingen, men Flatgård bekreftet at de hadde blitt enige utenfor rettssalen.

Får aksjer verdt 388 mill.

- Jeg vil ikke gå ut med enkeltdetaljene. Det er et forlik som begge parter har inngått, og hvor begge parter sikkert er like fornøyd eller misfornøyd, sier Flatgård.

Tirsdag ettermiddag kom det børsmelding fra Salmar der det gikk frem at Witzøes selskap Kvarv overtar Flatgårds aksjer i Kverva. Til gjengjeld fikk Flatgårds selskap, Glomar AS, aksjer i Salmar til en verdi av rundt 388 millioner kroner.

Disse aksjene ble straks lagt ut for salg, og onsdag morgen kom det en ny børsmeldingen om at salget hadde blitt gjennomført. En konsekvens av transaksjonen er at Kvervas eierandel i Salmar reduseres fra 53,4 prosent til 52,46 prosent av aksjene.

Ifølge aksjeloven kan en minoritetsaksjonær i et selskap kreve å få aksjene innløst, hvis hovedaksjonæren eier ni tideler eller mer av selskapet. Gjennom familieselskapet Kvarv AS eier Witzøe over 90 prosent av Kverva, mens Flatgård eide 2,53 prosent (justert for egne aksjer) gjennom selskapet Glomar AS.

Krevde innløsing

Ifølge Flatgård var det naturlig for ham å selge resten av Kverva-aksjene i forbindelse med at han gikk av som styreleder i Salmar, og han har tidligere opplyst at han forhandlet med Witzøe og Kvarv uten at de ble enige om prisen. Til slutt endte det med at Flatgård saksøkte Kvarv med krav om å få innløst sine aksjer og få satt en pris.

Kverva forvalter Witzøe-familiens sjømatinvesteringer, og den viktigste eierandelen er aksjene i oppdrettsselskapet Salmar på Frøya. I tillegg eier Kverva en rekke andre store selskaper inn sjømatnæringen helt eller delvis.

Da Adresseavisen skrev om søksmålet i januar i år hadde Salmar en børsverdi på rundt 27 milliarder kroner, noe som betød at Glomars indirekte eierandel i selskapet var verdt rundt 365 millioner kroner.

Verdistigning

Etter det har Salmars aksjekurs fortsatt å stige, og selskapet er nå verdt rundt 42 milliarder kroner på børsen. Det betyr igjen at verdien av Glomars eierandel har steget til rundt 570 millioner kroner.

Ifølge Flatgård har verdistigningen likevel ikke gjort det verken lettere eller vanskeligere å finne en løsning.

- I denne sammenhengen tror jeg det har vært mer eller mindre nøytralt. Det er en syklisk aksje som går opp og ned, sa Flatgård da Adresseavisen snakket med ham på mandag.

Familieselskap

Bjørn Flatgårds sønn Martin eier 99 prosent av Glomar, men faren kontrollerer selskapet gjennom de stemmeberettigede aksjene. Martin Flatgård hadde i 2016 en ligningsformue på 382 millioner kroner, og etter det Adresseavisen forstår står Kverva-aksjene for en vesentlig del av formuen.

En lignende struktur er det for øvrig i Gustav Witzøes eierskap. Sønnen Gustav Magnar Witzøe sitter på 97 prosent av aksjene i Kvarv, men senior kontrollerer selskapet gjennom de stemmeberettigede a-aksjene.