200 millioner i overskudd tross dyrere råvårer

foto