Torsdag avslørte Adresseavisen at et knapt flertall i Entra-styret 26. september ansatte Rune Olsø som toppsjef, uten at ansettelse var på dagsorden da møtet startet.

Nå viser det seg at det ikke er første gang Olsøs tilhengere i styret har forsøkt å gi konsernsjefjobben i det statlige eiendomsselskapet til den daværende Ap-lederen i Trondheim. I dag kan Adresseavisen fortelle at Olsøs tilhengere i Entra-styret forsøkte allerede på et styremøte i mai å ansette Rune Olsø, uten å vurdere andre kandidater.

Ville hasteansette Olsø

7. mai i år prøvde styremedlemmene Ottar Brage Guttelvik, tidligere statssekretær for Ap, sammen med eiendomsinvestor Ketil Fjerdingen, å få styret med på å ansette Olsø som da nylig var konstituert som toppsjef i selskapet. Det forteller kilder som har vært nær ansettelsesprosessen.

Dette skjedde uten at andre kandidater til konsernsjefstillingen var vurdert av utenforstående rådgivere, noe som er vanlig når store selskaper ansetter toppsjef. Etter det Adresseavisen får vite, reagerte de andre styremedlemmene sterkt på at deler av styret forsøkte å hasteansette Olsø i jobben.

Daværende styreleder Grace Reksten Skaugen, nestleder Martin Mæland, styremedlem Ida Helliesen og den ene av de to ansattes representantene i styret reagerte kraftig på at ansettelsen av toppsjef skulle avgjøres over bordet, uten at det var gjennomført en grundig ansettelsesprosess i forkant. Dermed var Olsøs tilhengere i styret i mindretall, og saken ble utsatt.

Kandidatliste uten Olsø

Etter flere år som leder for Entrastyret, sluttet Reksten som styreleder i juni. Siri Hatlen, en av landets mest erfarne styrerepresentanter, overtok ledervervet i slutten av mai. Etter det Adresseavisen erfarer var det et absolutt krav fra Hatlens side at det ble gjennomført en grundig ansettelsesprosess hvor flere kandidater ble vurdert.

Rådgivningsselskapet Korn/Ferry fikk jobben med å finne/vurdere aktuelle kandidater til den meget godt betalte jobben. Parallelt med dette skulle et ansettelsesutvalg med medlemmer fra styret jobbe med prosessen. I løpet av sommeren vurderte Korn/Ferry flere kandidater til toppjobben, og på styremøtet i august la hodejegerne frem sin anbefaling for styret i Entra. Tre navn sto på listen. Rune Olsø var ikke ett av dem.

Ville ta seg tid

Kandidaten som Korn/Ferry vurderte å være den best kvalifiserte til jobben, ble før styremøtet i august presentert for resten av styret som ikke hadde møtt vedkommende. Guttelvik, Fjerdingen og de ansattes to representanter ønsket ikke denne personen til toppjobben. Styret var splittet. Ansettelse av ny toppsjef ble utsatt.

Orienteringssak

Styreleder Siri Hatlen ville fortsette ansettelsesprosessen for å finne en kandidat som hele styret kunne samle seg om, og før styremøtet på Clarion Hotel 26. september ble saken forberedt som en orienteringssak.Men et knapt flertall av styret ville det annerledes, og Rune Olsø ble ansatt.

- Vi er kjent med at deler av styret på styremøtet 7. mai, før du ble styreleder, forsøkte å få ansatt Rune Olsø i toppjobben uten en prosess hvor andre kandidater ble vurdert. Ble det samme forsøkt under ditt første styremøte i slutten av mai?

- Dette vil jeg ikke kommentere, sier styreleder Siri Hatlen.

- Var det aktuelt for deg å ansette en toppsjef uten en vanlig prosess hvor flere kandidater ble vurdert?

- Nei, sier Hatlen.