De leder byggingen av Stjørdals nye «demenslandsby» i Fosslia. Nå kan de åpne nesten et halvt år før tida.

Godt samarbeid

Nå ligger det an til at de første beboerne skal kunne flytte inn i nye Fosslia Omsorgssenter allerede i november i høst.

Hjelden og Ovidth konstaterer at framdrifta i byggeprosessen går så det suser.

– Vi har et veldig godt samarbeid, sier Jan Torstein Ovidth.

Han er Stjørdal kommune sin prosjektleder for omsorgssenteret som nå bygges ved Foslia. Prosjektlederen roser samspillkontrakten som Stjørdal kommune har inngått med hovedentreprenør Veidekke.

– Vi samarbeider tett og gjør nødvendige justeringer underveis, sier Veidekkes anleggsleder Vegard Hjelden.

Slik blir det nye omsorgssenteret i Fosslia.

Samspill

Samspillet mellom utbygger og entreprenør gjør at byggeprosessen nå ligger nesten et halvt år foran skjema.

Tidligere i januar hadde entreprenør og utbygger tett tak og bygg på anleggsplassen i Fosslia. Nå går byggeprosjektet inn i sin aller mest hektiske fase. Utover ettervinteren vil rundt 40 personer være i sving på byggeplassen.

– Vi har hatt en del utfordringer med sykefravær og covid de siste ukene og regner med utfordringer også framover, men vi står på for å holde den nye tidsplanen, sier anleggsleder Vegard Hjelden. Han leder arbeidet på byggeplassen i Fosslia.

Gleder seg

Politikerne i hovedutvalget for kultur og levekår i Stjørdal ble orientert om framdrifta med omsorgssenteret forrige uke. Utvalgsleder Roar Brekken (Sp) gleder seg over at byggeprosessen i Fosslia går så bra.

– Det nye omsorgssenteret blir en betydelig styrking av omsorgstilbudet i Stjørdal, sier Brekken.

Nye Fosslia Omsorgssenter vil få 76 nye beboerrom og vil kunne tilby totalt 104 heldøgns omsorgsplasser. Her blir det dagsenter, sansehage, butikk, fotpleie og andre tilbud.

Den nye omsorgsinstitusjonen blir spesialtilpasset demente brukere. Det nye senteret vil gi betydelig bedre kapasitet i eldreomsorgen i Stjørdal.

Fire nybygg

Det nye omsorgssenteret skal bestå av fire nye bygg i to etasjer rundt et tun. To av byggene knyttes sammen med en gangbro.

Det er inntekter fra det såkalte Sio-prosjektet der staten gikk inn og betalte alle omsorgsutgiftene til Stjørdal kommune direkte, som gjør at Stjørdalspolitikerne har kunnet spare opp penger til de nye omsorgsbyggene.

Sio-penger

Stjørdal driver omsorgstjenestene så effektivt sammenlignet med mange andre kommuner at det har blitt flere hundre millioner kroner «til overs». Disse pengene investerte Stjørdals-politikerne i det nye Helsehuset og omsorgssenteret i Fosslia. Omsorgssenteret er beregnet å koste 277 millioner kroner.

Dagens omsorgssenter ved Fosslia består av flere eldre og nedslitte bygg.

– Deler av den gamle bygningsmassen tilfredsstiller ikke lenger dagens krav. Dette gjør dem kostbare å drive, sier prosjektleder Jan Torstein Ovidth.

Når de nye senteret står ferdig, vil den eldste delen av dagens omsorgssenter (Aspen, Vangen og Enga) bli revet.

Avdelingene Selja, Bjørkly, Lyngen og Kløvern skal stå igjen, sier Ovidth.

Smått er godt

Et sentralt mål i prosjekteringen har vært å sikre økt hverdagsaktivitet og mer «liv og røre» på Fosslia. Slik aktivitet vil både skape glede hos beboerne og være med på å forsinke sykdomsforløpet.

Planløsningen i byggene organiseres etter «Smått er godt» konseptet, med små oversiktlige bogrupper med direkte utgang til sansehagen, terrasse og balkong.

Slik ser planleggerne for seg sansehagen inne i tunet ved Fosslia Omsorgssenter.

Sansehage

Planleggingen har lagt vekt på å skape kort avstand til sentrale funksjoner. Det nye senteret legger til rette for gode vandreturer og åpne og hjemmekoselige fellesareal hvor det skal være lett å orientere seg. Farger brukes aktivt for å skape ro, men også for å hjelpe beboerne til å lettere kunne orientere seg rundt om på anlegget. Sansehagen blir et viktig element.

Beboerrom vender inn mot lyse og trivelige fellesareal. Fellesarealene vender igjen inn mot sansehagene.  Planløsningen legger opp til gode «vandreruter» for beboerne. Beboerrommene planlegges med et hjemmekoselig preg samtidig som det tas i bruk løsninger som letter jobben for de ansatte.

Hjeplemidler

Materialer, møbler og innfestning er valgt med tanke på enklere renhold. God belysning og strategisk fargebruk skal gjøre det enkelt å orientere seg. Flere rom får takheis og badene, skal være lett synlig fra senga.

Det nye omsorgssenteret skal inneholde dagsenter med en kapasitet på opptil 25 hjemmeboende personer med demens. Anlegget får lokaler for butikk-kiosk med tørrvarer og fryse/meieriprodukter og lokaler for frisør-fotpleie. Her blir det gode vrimleareal og sosiale møteplasser. Storstua kan brukes når det skal holdes arrangement som julefeiring eller konserter. Fellesarealet får egen utgang til sansehagen.

Miljøvennlig

Energibruk og miljøvennlighet er viktige prinsipp for det nye omsorgssenteret. Energibehovet og utslippene i de nye boligene vil bli 30 prosent lavere enn lignende referansebygg. Under sansehagen er det etablert en brønnpark med grunnvarme som kan hente både varme og kjøling direkte opp fra fjell. Hele byggeprosjektet er vel forankret i FN’s 17 bærekraftmål.

Stjørdal kommune stertet med å planlegge det nye omsorgssenteret tidlig. I 2019 ble reguleringsarbeidet satt i gang. Prosjekteringen startet i 2020 og byggingen ble politisk vedtatt samme høst. Byggingen startet for et år siden i januar 2021.

Krevende

Kommunens prosjektleder Jan Torstein Ovidth legger ikke skjul på at både planlegging og byggeprosess er krevende.

– Vi bygger samtidig som det er full drift ved de gamle avdelingene og i omkringliggende bygg. Uten stor velvilje og godt samarbeid med ansatte og pårørende, hadde vi ikke fått dette til dette, medgir Ovidth.

Han roser de ansatte og naboer ved og rundt Fosslia for sin tålmodighet og samarbeidsvilje.