I hele fjor ble det solgt 848 boliger, viser en rapport fra Econ Nye boliger.

Analysesjef Jan Håvard Valstad i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge tror det kan bli solgt rundt 1500 nye boliger i Trondheim i år.

- Mange utbyggere ser et godt marked, og sitter med prosjekter de ønsker å lansere nå. Hvis etterspørselen holder seg vil 2015 bli et rekordår. Vi må tilbake til 2003–2005 for å finne et like høyt nyboligsalg, sier Valstad.

Han sier det kan få betydning for nyboligsalget dersom regjeringen velger å følge Finanstilsynets råd om strengere krav til blant annet egenkapital når bankene gir boliglån.

- Avhengig av hva kravene blir, kan det ha innvirkning spesielt for førstegangsetablerere og salget av små leiligheter, sier Valstad.

Ledighet bremser ikke

De siste månedene har flere leverandører til oljebransjen permittert og sagt opp folk, og arbeidsledigheten har steget. Nedturen i oljebransjen har allerede kjølt ned boligmarkedet i Stavanger.

- Så langt har ikke de negative overskriftene om oppsigelser hatt negativ innvirkning på boligetterspørselen i Trondheim. Så lenge folk er trygge på egen jobb og økonomi, vektlegger de lav rente mer enn usikkerhet i oljebransjen og de implikasjonene det kan ha for egen økonomi, sier Valstad.

Han viser samtidig til at kun fem prosent av de sysselsatte i næringslivet i Sør-Trøndelag er direkte eller indirekte tilknyttet olje- og gassindustrien. På landsbasis er andelen dobbelt så stor.

LES PÅ PLUSS: Boligprisene i Trøndelag økte mest i Melhus

Utsolgt på 7 måneder

De sist månedene har salgstakten for nye prosjekter økt.

I Midt-Norge var salgstakten høyest i Trondheim. 28 prosent av boligene annonsert til salgs i februar og mars ble solgt. Med den takten tar det sju måneder å selge ut et byggetrinn. I februar og mars i fjor tok det dobbelt så lang tid, vel 13 måneder.

- Lav rente har stor innvirkning på etterspørselen, og med gode fremtidsutsikter er det mange på boligjakt. Befolkningsveksten tilsier også at det trengs flere boliger. På tilbudssiden er det lansert nye prosjekter som har attraktiv plassering og gode kvaliteter. Prisstigning og budrunder på brukte boliger gjør at mange nå ser på nybolig som et mer reelt alternativ. Prisforskjellen fra brukt til nytt er relativt liten, når vi tar hensyn til forskjellen i byggestandard og kvaliteter på en bolig bygd i 2015 sammenlignet med en bolig fra 70-80-tallet, med den tids byggestandard, sier Valstad.

Brukt nesten like dyr

Som eksempel på at det ikke er stor prisforskjell på ny og brukt bolig, trekker Valstad frem områdene Lademoen, Lilleby og Lade.

Så langt i år er gjennomsnittlig pris per kvadratmeter (kvm) for leiligheter på Lademoen bygd fra 1950 til 1980 45 800 kroner. For leiligheter fra 30 til 60 kvadratmeter er prisen 47 900 kroner. Til sammenligning kan du kjøpe en nybygd treroms leilighet på Lilleby til 48 300 kroner per kvm.

På Nobø-tomta på Lade ble det tidligere i år solgt et rekkehus bygd i 2002 for over 5,5 millioner. På Lilleby selges nye rekkehus på tilsvarende størrelse for under seks millioner kroner.

Sluppen neste

I februar og mars ble det i Trondheim solgt flest nye boliger på Lade med 75. Deretter følger området kalt indre øst, Nardo, Sluppen, Fossegrenda, Granåsen og Stokkanhaugen, med 58, og Trondheim sentrum med 48 nye leiligheter.

- Over lang tid har Ranheim vært området med høyest utbyggingsvolum og salgstakt, mens det siden i fjor sommer er lansert mange nye prosjekter på Lade. På litt lengre sikt er det aksen fra Sluppen og inn mot Samfundet som vil stå for neste bølge av både næringseiendom og boliger, sier Valstad.

Solgte blokk på to måneder

Boligbyggelaget Tobb solgte ut 47 leiligheter i Hanskemakerbakken i Ila i løpet av to måneder, og det er prosjektet med høyest salgstakt i år.

- Jeg tror markedet er mer selektivt. Prosjektet fremstår som interessant, med beliggenhet nært sentrum og Ilaparken. En del av våre medlemmer har ventet på dette prosjektet, som Tobb har brukt en del tid på å få klart til bygging, sier administrerende direktør i Tobb, Torbjørn Sotberg.

Leilighetene i Hanskemakerbakken er selveiere, og fra rundt 50 til vel 100 kvadratmeter (m²).

Brukte medlemsnummer

Med en pris per m² på 55000 kroner og en pris på over seks millioner for de dyreste leilighetene, ligger prosjektet i det høye prissjiktet, forteller Sotberg.

- Det var kamp om toppleilighetene. Hjørneleilighetene på toppen måtte kjøperne bruke Tobb-nummer for å få, sier Sotberg.

Han tror en økende arbeidsledighet, særlig i oljebransjen, vil føre til at det selges noe færre nye boliger etter hvert, og at det vil stabilisere seg på rundt 1200 per år i Trondheims-området.

- Det blir færre omsetninger i markedet, og ikke like stor vekst i befolkningen. Utfordringene med oljebransjen er at vi typisk får en bråstopp hvert syvende år på grunn av oljeprisfall, for deretter å få full gass etter ett til to år. Uansett må boligproduksjonen planlegges for det lange løp, og i forhold til en langsiktig vekst i befolkningen. Å produsere til fornuftige priser er viktig, men det er ikke en boble i det norske boligmarkedet slik en del utenlandske kanoner mener, sier Sotberg.

Neste år skal Tobb sammen med Heimdal Bolig lansere prosjektet Hallstein Gård i Sjetnmarka med rundt 900 boliger. De to utbyggerne kommer i år med et prosjekt på 320 leiligheter på Lilleby, på tomta hvor Car Point holder til i dag. Tobb har også andre prosjekter i utvikling fra Orkanger til Levanger i samarbeid med lokale partnere.

Ettroms går først

I februar og mars ble det solgt nest mest boliger i Trondheim i prosjektet Nye Lilleby. Etter å ha solgt 18 av 20 rekkehus her, har Veidekke Eiendom til nå også solgt 36 av 67 leiligheter.

- Det er vi veldig fornøyde med. Basert på markedet de siste årene kunne vi ikke garantere noen ting, sier regiondirektør Pål Aglen i Veidekke Eiendom.

Han forteller at de minste leilighetene, ett- og toroms, går med en gang når de er lagt ut for salg.

- Vi opplever fortsatt at markedet er veldig selektivt på pris, beliggenhet og produkt. Det er store bydelsvariasjoner, og nåløyet har blitt trangere og trangere når det gjelder å treffe. Man må vite hva betalingsviljen til kundene er. På Tiller er det stor konkurranse og et begrenset marked, da må vi bruke tiden på å selge. Når det går tregere må vi innrette pris, produkt og hastighet i utbyggingen etter det. Vi må ha rimelige priser tilpasset betalingsevnen, sier Aglen.

Senere i år håper Aglen prosjektet Blussuvoll Allé på Tyholt er ferdig regulert, slik at det kan legges ut for salg. 60–70 leiligheter skal bygges på tomta hvor Okkenhaug Bil holder til. Deretter skal Veidekke Eiendom i gang med å bygge 200 utleieboliger og 150 leiligheter for salg på tomta hvor Aktietrykkeriet lå på Sorgenfri.