Det ble klart etter styremøtet i Statnett på Værnes torsdag.

Selskapet vil samtidig avslutte prosjektet som pågår nå, og avslutte fremforhandlede og løpende leverandørkontrakter hvis det ikke fattes beslutning om utbygging av 1000 MW vindkraft i løpet av juni.

Hvis prosjektene senere gjenopptas må det fattes et eget vedtak basert på nye rammer, ifølge styrevedtaket.

Avgjørelsen betyr at aktører som ønsker å bygge ut vindkraftprosjekter på Trøndelagskysten får ett år ekstra på seg, hvis konsesjonsfristen utsettes.

Torsdag skrev Dagens Næringsliv at Trønderenergi, storbanken Credit Suisse og det sveitsiske kraftselskapet BWK har bedt Statnett om å utsette beslutningen om bygging av kraftlinjen til fem til syv milliarder kroner.

Hundrevis av vindmøller

Statnett har tidligere signalisert at linjen ikke vil bli bygd med mindre kraftselskaper har forpliktet seg til å bygge ut minst 1000 megawatt (MW) vindkraft sør og nord for Trondheimsfjorden. Det tilsvarer rundt 300 moderne vindmøller.

Linjen hang dermed i en tynn tråd etter at Statkraft for to uker siden sa nei til å investere 11–12 milliarder i seks nye vindparker på Trøndelagskysten.

Prosjektene inkluderer vindparker på Fosen med en effekt på rundt 600 MW og prosjekter i Snillford på rundt 400 MW.

Avgjørelsen var en skikkelig kalddusj både for Statkrafts partnere, blant annet Trønderenergi, og politikere på Trøndelagskysten. Kommunene på Fosen hadde sett frem til både ekstra skatteinntekter og oppdrag for lokalt næringsliv underveis i byggingen.

Det er også et tidspress, siden vindparkene må stå ferdige i 2020 for å få subsidier fra strømkundene gjennom den såkalte elsertifikatordningen.

Ba Statnett vente

Byggingen av høyspentlinjen mellom Namsos og Surnadal Statnett-møtet var også tema da fylkestinget i Sør-Trøndelag møttes på Røros onsdag.

I et brev signert fylkesordfører Tore O. Sandvik ble Statnett anmodet om å gjennomføre utbyggingen.

«Vi ber (..) Statnett tenke langsiktig, og om nødvendig be myndighetene om nye avklaringer dersom det finnes løsninger som kan realiseres, men hvor formaliteter i konsesjonen kan synes å stå i veien for dette», skrev Sandvik.

Flere prosjekter

Sandvik peker på at det allerede finnes vindkraftplaner på 850 MW nord for Trondheimsfjorden, inkludert to vindparker i regi av Sarepta Energi lenger nord på Fosenhalvøya.

Sarepta Energi eies av NTE og Trønderenergi.