Med røtter helt tilbake til 1936, er Meglerhuset Nylander et av de mest tradisjonsrike navnene i eiendomsbransjen i Trondheim og omegn.

Nå får meglerhuset følge av en av Norges største banker. Nylig bladde Danske Bank opp et ukjent millionbeløp og sikret seg en eierandel på 36 prosent i eiendomsmeglerkjeden. Nylander-familien beholder kontrollen med en eierandel på 50,6 prosent etter aksjeemisjonen.

Pengene fra Danske Bank skal først og fremst sikre vekst i markedet for nybygg.

– Nybygg er mer kapitalkrevende enn tradisjonell bruktomsetning. Det krever jobbing over lengre strekk med fullt apparat, mens omsetningen gjerne kommer i bolker, forklarer adm.dir. Per Ø. Nylander.

Konkurrentene er bankeid

Meglerhuset Nylander har en markedsandel på rundt ti prosent i Trondheim, og 30 prosent i stjørdalsområdet. Alle de argeste konkurrentene er eid av kapitalsterke banker.

– Danske Bank har vært en nær samarbeidspartner og vår faste bankforbindelse i mange år. Når banken nå går inn på eiersida, får vi mulighet til å slåss med samme våpen som konkurrentene, sier Nylander.

Danske Bank er også storeier i eiendomsmeglerkjeden Krogsveen. Navnet forsvant ut av landsdelen da Nylander-familien kjøpte tilbake den trønderske delen av Krogsveen i 2012.

– Vi ønsker og trenger et samarbeid med en sterk merkevare i Midt-Norge, og vil gjerne bidra til at Nylander lykkes i nybyggmarkedet, kommenterer Stian Arnesen, kommunikasjonssjef i Danske Bank.

Arnesen vil ikke røpe hva Danske Bank betaler for Nylander-aksjene.

Svak bunnlinje

Meglerhuset Nylander solgte 958 boliger i 2014, og omsatte for 62 millioner kroner. Selskapet gikk med underskudd i både 2012 og 2013. Også i fjor var bunnlinja svak, medgir Per Ø. Nylander.

– Konkurransen er veldig tøff. Den siste tida har vi lagt mye arbeid i å endre profil, kontoroppsett og å få på plass det rette mannskapet. Nå er vi snart der vi skal være, sier han.