- Vi hadde et fellesmøte med alle de ansatte sist torsdag, og formelt vil arbeidsforholdene avsluttes gjennom oppsigelser som sendes ut på tirsdag, sier selskapets styreleder Kjell Oddvar Heggvoll.

Adresseavisen fortalte i forrige uke at selskapet hadde stanset arbeidet på seks metrobussholdeplasser i Trondheim, på grunn av store betalingsproblemer. Selskapet har også hatt en rekke oppdrag for Trondheim kommune, der prosjekter også blir forsinket.

Heggvoll sier at de har vært i kontakt med andre selskaper for å skaffe nye jobber til de ansatte, og at det nå ser ut til at samtlige har arbeid å gå til.

- Det var 12–13 stykker som sto uten ny jobb før fellesmøtet, mens tre allerede hadde fått jobb andre steder. De går stort sett til selskaper i samme bransje, sier han.

Ifølge Heggvoll ønsker en av de ansatte å starte opp for seg selv, og ta med seg tre-fire personer i et nytt selskap. Han sier også at de har klart å betale ut lønningene, inkludert feriepengene for fjoråret.

- Prekær situasjon

Arbeidet på de seks metrobusstasjonene skulle vært ferdig allerede i mai, ifølge avtalen med Statens vegvesen. Bedriften opplyste i en e-post til Vegvesenet forrige mandag at styret hadde besluttet «å melde oppbud i neste uke på grunn av prekær likvid situasjon».

Heggvoll sier at de ønsker å levere inn en oppbudsbegjæring til tingretten på torsdag eller fredag denne uken, og dermed i praksis slå selskapet konkurs.

Heggvoll sier at de i utgangspunktet hadde håpet på en gjeldsløsning med kreditorene, men at de nå mener det er best å sette sluttstrek. Han opplyste i forrige uke at selskapet hadde en gjeld på mellom åtte og ti millioner kroner.

Underskudd

I 2016 hadde selskapet inntekter på drøyt 33 millioner kroner, og fikk et underskudd før skatt på 4,5 millioner. Heggvoll sier at de vil ferdigstille 2017-regnskapet før de melder oppbud, og at det vil vise en omsetning på rundt 75 millioner og et underskudd på mellom en og halvannen million kroner.

- Selskapet har hatt nok oppdrag, og omtrent doblet omsetningen. Men man lever ikke av omsetning, men av resultat, sier Heggvoll, som foreløpig ikke ønsker å gå inn på bakgrunnen for minustallene:

- Det er ikke alle prosjektene som har gått like bra, og på et par har man hatt store tap, sier han bare.

Han sier at selskapet også har brukt tid på å samle inn og sikre utstyr som har vært ute på byggeplassene, og at de har gått gjennom utførte jobber med tanke på fakturering. Selskapets hovedbankforbindelse er Sparebank 1 SMN, og Heggvoll sier at banken har pant i både fordringer og driftstilbehør.

Hevet kontraktene

Prosjektleder Terje Fiksdal i Statens vegvesen sier at de hevet kontraktene på byggingen av metrobussholdeplassene i forrige uke, og at de håper å kunne inngå nye avtaler så raskt som mulig.

Han sier at de er i samtaler med et par aktører, men at de venter på et prisoverslag for de gjenstående arbeidene. De tre stasjonene er Åsheim, Bjørndalsbrua og Bjørndalstoppen, med to holdeplasser på hver.

Det gjenstår mest arbeid ved Åsheim skole, men Fiksdal anslår at alle de seks holdeplassene vil stå ferdige i løpet av de neste fire ukene.

Grunnarbeid Service AS ble stiftet i februar 2012 av tidligere ledende ansatte i Grunnarbeid AS, et firma som var en av de største bygg- og anleggsentreprenørene i Midt-Norge inntil bedriften opphørte i januar 2012.