I en landsomfattende kåring har NBBL (Norsk Boligbyggelag) avdekket om norske kommuner lykkes med å legge til rette for boligbygging. Samfunnsøkonomisk analyse har på vegne av NBBL rangert kommunene ut ifra 16 indikatorer.

Trondheim havner på en sjetteplass på storkommunekåringen av totalt 20 kommuner. Blant alle kommunene som inngår i undersøkelsen, havner Trondheim på en 49. plass.

– Må bygges mer

– NBBL-kåringen viser at Trondheim kommune jevnt over gjør en god jobb når det gjelder boligbygging. Fremover er det viktig at kommunen sørger for at det bygges mer, ellers vil stadig flere bli ekskludert fra boligmarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

I en pressemelding trekker NBBL fram at Trondheim er blant kommunene med gode tomtereserver, noe som indikerer at kommunen har nok arealer tilgjengelig til å møte boligbehovet for en voksende befolkning.

Samtidig pekes det på at boligbyggingen ikke holder tritt med befolkningsveksten fordi økningen i antall boliger fra ett år til neste ikke holder tritt med økningen i antall innbyggere. Et slikt etterslep kan på sikt føre til høyere priser.

Administrerende direktør i Tobb, Torbjørn Sotberg, peker på det samme. Han mener kommunen bør sikte høyere.

– Kåringen viser at Trondheim kommune kan bli mer boligvennlig om kommunen strekker seg mot norgestoppen. Trondheim bør konkurrere mot de beste i landet, som Bergen, Bodø og Kristiansand, mener Sotberg.

Kommunene havnet på en henholdsvis tredje-, fjerde- og førsteplass i kåringen.

Holder ikke tritt

Sotberg sier at en utfordring i Trondheim er at boligbyggingen ikke holder tritt med befolkningsveksten. I tillegg mener han at det er viktig å se på nyansene innenfor nettopp det.

– Vi har blitt mer opptatt av at det er viktig å ha riktig tilbud til alle gruppene i samfunnet. De siste årene har vi sett tendenser til at det som bygger egner seg mest for seniorsegmentet. Det betyr at andelen boliger for barnefamilier og nyetablerere etter hvert er lavere og lavere, mener Sotberg, og legger til:

– I Tobb er vi opptatt av å ha fokus på tilrettelegging og bygging av boliger for unge barnefamilier, som er gunstig både i størrelse og prisnivå. Utfordringa er i midlertidig at det er dyrt og krevende uansett hva du bygger. Dette går igjen på prioriteringer.

Sotberg mener at Trondheim kommune bør ha ambisjoner om å ligge høyere opp på lista.

– Kommunen sin rolle er å tilrettelegge i reguleringsprosesser og forstå at vi må ha mulighet til å bygge for eksempel rekkehus. Det bygges det nesten ikke noe av lenger, og vi ser en økende trend til at det kun bygges dyre leiligheter i sentrum.