Pressen er ikke velkommen i toppmøtet der representanter for vindkraftutbyggerne i Trøndelag møter Statnett-sjef Auke Lont. Adressa.no har vært i kontakt med både Statkraft, Statnett, Trønderenergi, NTE, DLA Piper og Agder Energi, men ingen vil eller kan opplyse hvor møtet finner sted.

Avhengige av Statnett

Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold har tidligere omtalt møtet som en milepæl på veien mot en løsning for vindmøllene på Fosen og i Snillfjord-området. Seks vindparker har ligget nede for telling etter at Statkraft-styret 4. juni konkluderte med at lønnsomheten er for dårlig.

Det er en vurdering Trønderenergi og NTE ikke deler. Trønderne jobber nå under høytrykk for å stable et alternativ på beina. I så fall er de helt avhengige av velvilje fra Statnett. Selskapet sitter med nøkkelen til hele prosjektet, fordi kraftselskapene trenger en sentralnettslinje langs kysten av Trøndelag for å få fraktet vindkraften ut til forbrukerne.

På et styremøte på Værnes 18. juni sa Statnett-styret nei til å investere 5-7 milliarder kroner i linja mellom Namsos og Surnadal. Styret ga samtidig en åpning for byggestart i sommer dersom vindkraftutbyggere forplikter seg til å bygge minst 1000 megawatt (MW) vindkraft innen 30. juni.

Snillfjord må med?

NTE og Trønderenergi er medeiere i Fosen Vind AS og Sarepta, som har konsesjon for til sammen fem vindparker på Fosen. Men Statkraft har så langt krevd at det bygges ut minst 400 MW vindkraft sør for fjorden før selskapet er villig til å bygge en sentralnettslinje. Disse prosjektene henger nå i en tynn tråd etter at Statraft kastet kortene.

Løsningen her kan bli at Statkraft selger seg ut av prosjektene i Snillfjord og på Hitra, og overlater til andre å fullføre jobben.

Etter det Adressa.no forstår, deltar også representanter for sveitsiske Credit Suisse og BKW i møtet med Statnett. Via advokatkontoret DLA Piper sendte sveitserne sist uke Statkraft et formelt brev med ønske om å overta vindkraftengasjementene. Statkraft vil ikke fortelle hvordan henvendelsen blir behandlet fra deres side.

–Det har vi ingen kommentar til, sa Statkrafts informasjonssjef Torbjørn Steen til Adresseavisen før helga.

Adressa.no kommer tilbake med mer.