I høst vil første spadetak tas på tomta, etter at landsbyprosjektet har vært i planleggingsfasen over lengre tid. Nå er finansiering til byggeprosjektet på Stokkøya i Åfjord på plass, og nøyaktig dato for byggestart nærmer seg.

–Kontrakt med Stjern Entreprenør AS er underskrevet, og vi starter å bygge nå i september. Deretter vil det ta ca. åtte måneder før bygget står ferdig, sier initiativtaker og gründer Roar Svenning.

Laboratorium i boks

Det første bygget som skal reises i Bygda 2.0 er et kombinert nærings-, kultur- og forskningslokale med en rekke bruksområder. Det kalles Bygdeboksen, og vil fungere som sentrum for mye av virksomheten rundt. Foreløpig er ingen konkrete leietakere på plass, men flere har meldt sin interesse.

–Bygdeboksen vil være basen på området. I tillegg til næringslokaler vil det være et kontorfellesskap med både arbeidsplasser for faste leietakere og frie, såkalte samarbeidsarealer (coworking space). Det vil også bli produksjonslokaler og en matlab, sier Svenning.

Bygda 2.0 skriver på sine hjemmesider at hensikten med matlaben er å tilrettelegge for lokalt forankrede prosjekter innenfor matkultur, helse, næring og forskning. Her jobber de tett med HiST og NTNU.

–Målet er et virkelig levende laboratorium på området. Vi har blant annet et engasjement med SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Byggforsk gående, i tillegg til samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, sier han.

Vil lokke til bygda

Bygda 2.0 blir beskrevet som en videreføring av den tradisjonelle bygdelandsbyen. Målet er å legge til rette for nye arbeidsplasser, hindre fraflytting og utvikle distriktene i positiv retning.

–Et spørsmål vi ønsker å svare på med Bygda 2.0 er hvordan vi kan få det rurale til å fungere like godt som byene. Vi prøver å unngå en flukt fra distriktene ved å gjøre bygda smartere og mer attraktiv. Et steg i prosessen er å løse boligmangelen på øya, derfor bygger vi også leiligheter og boliger, sier Svenning.

Til dette fikk prosjektet tildelt 750.000 i midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, og Åfjord-prosjektet har siden fått internasjonal oppmerksomhet.

Fortsetter med boliger

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet, men det har tatt tid før selve byggingen har kommet i gang. I høst håper Bygda 2.0 å få kommet i gang med resten.

–Det er fortsatt noen ting som må på plass der, men vi sikter mot å starte oppføringen av leiligheter parallelt med byggingen av Bygdeboksen, sier Svenning.