Om tre år kan en norskutviklet kreftvaksine være i bruk

foto