Torsdag kveld samles stats- og regjeringssjefene i EU til et hasteinnkalt toppmøte i Brussel.

Der er det ventet at de vil gi politisk tilslutning til det EU selv omtaler som «massive» sanksjoner mot Russland som svar på invasjonen av Ukraina.

Sanksjonene vil deretter bli formelt vedtatt og tre i kraft fredag.

– Vi koordinerer tett med våre partnere og allierte – USA, Storbritannia, Canada og Norge, men også for eksempel Japan og Australia, sa EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen da hun møtte pressen sammen med EU-president Charles Michel og Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har bekreftet at Norge kommer til å slutte seg til EUs sanksjoner.

Økonomiske sanksjoner

Sanksjonspakken vil ifølge von der Leyen inneholde økonomiske tiltak som sterkt vil begrense Russland tilgang til kapitalmarkedene.

– Disse sanksjonene vil svekke Russlands økonomiske vekst, øke lånekostnadene, øke inflasjonen, øke kapitalflukten og gradvis svekke landets industri, sa hun på pressekonferansen med Michel og Stoltenberg.

I tillegg vil EU forsøke å strupe Russlands tilgang til høyteknologi og programvare.

– Tiltakene våre vil svekke Russlands teknologiske posisjon på akkurat de nøkkelområdene som eliten tjener mest penger på, advarte von der Leyen.

Uenighet om Swift

Det har likevel ikke vært full enighet innad i EU om sanksjonene.

Et spørsmål som har splittet medlemslandene, er om Russland skal utestenges fra det internasjonale betalingssystemet Swift. Dette ser ikke ut til å ligge på bordet fra EUs side nå.

Det har flere årsaker, forklarer en EU-diplomat som uttaler seg på betingelse av anonymitet. Det ene er at utestengelse av Russland fra Swift også vil få negative konsekvenser for flere EU-land. Det andre er at det er uenighet om hvor effektivt et slikt tiltak vil være.

– Det betyr ikke at Swift er utelukket, sier diplomatkilden.

– Men akkurat nå ses ikke Swift på som noe som ville hatt stor effekt.

Vil ramme oligarker

Ifølge diplomatkilden er det likevel klart at den russiske banksektoren vil bli hardt rammet av den pakken EU-landene nå er enige om.

Kilden sier det også vil bli innført tiltak som vil gjøre det vanskelig for industrien å få tak i reservedeler, noe som på sikt kan bli lammende for russisk produksjon.

Samtidig legger EU opp til å listeføre oligarker og andre sentrale personer i kretsen rundt Kreml og Russlands president Vladimir Putin.

Disse personene kan blant annet bli ilagt innreiseforbud.

Sanksjonslistene kan også bli utvidet på et senere tidspunkt, i tillegg til at EU har begynt å jobbe med et separat sett med sanksjoner rettet mot Hviterussland.

Russland vil svare

Russland gjør det for sin del klart at landet kommer til å svare på «uvennlige» skritt fra EU.

«I samsvar med gjensidighetsprinsippet, som er grunnleggende for folkeretten, vil vi treffe tøffe gjengjeldelsestiltak», skriver utenriksdepartementet i Moskva i en uttalelse torsdag.

Ifølge EU-diplomaten er dette som ventet.

– Vi forbereder oss på motsanksjoner. Vi forbereder oss på flyktninger. Vi forbereder oss på energisiden, og har gjort det i ukevis. Dette arbeidet pågår.