Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kaller konferansen som samler ulike aktører et startskudd for å øke verdiskapingen fra havet.

- Vi vet alle at den blå veksten må komme, det er der potensialet ligger i fremtiden. Det ligger en betydelig kompetanse allerede i Norge. Vi har gått fra fiske til olje og gass, og nå skal vi utvikle det blå havbruket. Havet er en gjennomgående linje i norsk næringslivshistorie. Vi vet at sjømat og olje og gass har et betydelig potensial for økt verdiskapning gjennom å lære av hverandre, sier Sandberg.

Regjeringen skal legge frem en havstrategi våren 2017.

- Hindrer rømning

Et prosjekt ledet av Sintef Fiskeri og Havbruk skal videreutvikle undervannsrobotene som har vært i bruk i oppdrettsnæringen til notinspeksjon i flere år. De fleste fiskerømningene skjer på grunn av hull i notposene i fiskemerdene. Sintef har sammen med fjernstyringsprodusenten Argus Remote Systems, tjenesteleverandøren Lerow og oppdrettsselskapet Lerøy Midt allerede videreutviklet undervannsinspeksjonen.

Forsker Per Rundtop i Sintef Fiskeri og Havbruk forteller at de har utviklet tilleggsfunksjoner til den fjernstyrte undervannsroboten.

- Den er spesialisert til operasjoner i merder, som inspeksjoner og vasking av nøter. Notinspeksjoner er viktige for å hindre rømning. Vi jobber også med verktøy slik at man kan reparere nøtene uten bruk av dykker, sier Rundtop.

- Automatiserer jobben

Det er innført krav fra myndighetene om at oppdretterne inspiserer nøtene etter operasjoner som kan skade notposen. I dag fjernstyres undervannsroboten fra en båt som er ute på anlegget. Ei not kan romme inntil 200 000 fisker, og det er svært mange kvadratmeter med not piloten som fjernstyrer roboten fra en båt må gå over.

- Vi har utviklet et system som automatiserer jobben til piloten. Roboten går i systematisk bane inntil hele nota er dekket. Det kan sammenlignes med bilkjøring, og at du ikke lenger trenger å holde i rattet og passe på gasspedalen. Det er også et backupsystem som hjelper til å finne hull automatisk, sier Rundtop.

Sintef Fiskeri og Havbruk har nå fått ni millioner kroner fra Forskningsrådet til et nytt trinn i utviklingen av robotteknologien.

- Nå skal operasjonene gjøres uten bemanning ute på havbruksanleggene. Man skal sitte på land og utføre dette. I dag skjer det vanligvis fra en båt fortøyd til merden. I tillegg til undervannsroboten skal det brukes drone, slik at det gjøres inspeksjon både over og under vann uten bemanning på stedet, sier Rundtop.

Færre fisk vil rømme

Han forteller at de håper å være i mål med prosjektet i løpet av 2018, og ha bygd en prototyp som skal testes ut i oppdrettsanlegg.

Foruten Sintef, er Argus Remote Systems og Lerow med på dette prosjektet. I tillegg er Marine Robotics med. De produserer utstyr til ubemannede farkoster til vanns og i lufta.

Den nye robotteknologien skal både kutte kostnader for oppdretterne og sørge for at færre fisk rømmer fra merdene.

- Det blir billigere ettersom oppdretterne slipper å ha folk på lokalitetene. Det kan gjøres operasjoner ute på lokalitetene under tøffere værforhold enn man kan i dag, og inspeksjoner kan potensielt gjennomføres oftere og dermed kan hull oppdages tidligere, sier Rundtop.

Øremerker én milliard

I år øremerker regjeringen én milliard til havforskning gjennom Forskningsrådet, 300 millioner går til marine næringer. Det er 50 millioner mer enn i 2013, da 700 millioner ble øremerket havforskning.

Økt forskning og utvikling er nødvendig mener Sandberg, fordi oppdretterne må få bukt med rømning og lakselus for å få den seksdoblingen av sjømatindustrien innen 2050 som er presentert i en Sintef-rapport.

- Veksten får vi ikke uten å forebygge mot problemer næringen har i dag, og som ikke blir mindre når den vokser fremover. Vi ser at det med utviklingskonsesjonene kommer mye interessant. Det kommer lukkede anlegg på sjø og land, havbruk flyttes lenger ut i havet og vi ser at havbruksnæringen tar i bruk teknologi fra offshorenæringen, sier Sandberg.

- Det blir billigere ettersom oppdretterne slipper å ha folk på lokalitetene, sier forsker Per Rundtop i Sintef Fiskeri og Havbruk. Foto: TORKIL MARSDAL HANSEN
- Vi vet alle at den blå veksten må komme, det er der potensialet ligger i fremtiden, sier fiskeriminster Per Sandberg (Frp). Foto: Christine Schefte