Foreløpig har bare Frankrike varslet at norsk økologisk laks ikke lenger kan selges som det, men bransjen frykter at flere EU-land vil gjøre det samme.

Årsaken til at problemene er at EUs regelverk for økologisk produksjon ikke er tatt inn EØS-avtalen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marit Rein i Norges sjømatråd til Adresseavisen.

- Rent praktisk betyr at det produktene som er på vei ut i butikkene ikke kan merkes som økologisk, noe vi selvsagt syns er trist for produsentene. Det gjelder særlig i et land som Frankrike, som er veldig opptatt av det de omtaler som bioprodusert mat, sier Rein på telefon fra Paris.

Det var nettstedet Ilaks som første omtalte saken.

- Haster veldig

Oppdrettsselskapet Salmar på Frøya er en av hovedaktørene innen økologisk lakseproduksjon i Norge.

Konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar sier at Frankrike er at av de viktigste markedene for norsk oppdrettslaks generelt og økologisk laks spesielt, og at det er alvorlig hvis dette markedet stenges for økologisk laks.

Han sier at laksen er produsert i tråd med EUs økologiske regelverk, men at den ikke kan selges som økologisk fordi myndighetene ikke har fulgt opp.

Av Salmars totalt 100 konsesjoner er fem økologiske. Nordhammer sier at de normalt sett får høyere pris for den økologiske laksen, samtidig som produksjonen er vesentlig mer kostnadskrevende. Hvis den ikke lenger kan selges som økologisk, så vil det dermed få en dobbel negativ effekt.

- Vi vil uansett fortsette vår økologiske produksjon i den tro at dette ordner seg, men det haster veldig, sier Nordhammer, som mener oppdrettsnæringen bør prioriteres foran landbruket. Det er åtte år siden forordningen fra EU kom, så det er på høy tid at det ryddes opp i denne saken, mener han.

- Det er vel neppe så mye økologisk produsert sau som selges til EU, mens oppdrettsnæringen står for betydelige eksportinntekter, sier han.

Til Brussel

Nærings- og fiskeridepartementet sendte torsdag ut en pressemelding om saken, der de slår fast at norske selskaper som satser på økologisk laks har utfordringer i EU-markedet.

Regelverket for økologisk produksjon ble vedtatt i 2007, og har vært i kraft i EU siden 2009. Departementet opplyser at de ønsker å ivareta interessene både til fisk og landbruk, og at norske myndigheter i lang tid har arbeidet for tilpasninger på landbruksområdet til EUs økologiregelverk. Dette har ikke myndighetene greid, ifølge departementet.

Til Adresseavisen sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at han forstår at de norske oppdretterne er nervøse, men minner om at laksen uansett kan selges. Han vil ikke love noen løsning før september, da landbruks- og matminister Jon Georg Dale skal til Brussel. Han kommer samtidig med en advarsel.

- Jeg tillater meg å si EU ikke er i en posisjon hvor de bør utfordre oss på denne måten, sier Sandberg.

Krever møte

Interesseorganisasjonen Sjømat Norge sendte torsdag ut en pressemelding der de ber om et ekstraordinært møte med regjeringens EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker (H), med krav om at problemene løses.

Ifølge administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge står det økologisk laks til en verdi av over én milliard kroner i merdene. Han mener det er uakseptabelt dersom det er hensynet til landbruket som er årsak til problemene.

- Det urimelig dersom en lønnsom eksport av økologisk mat skal ofres på grunn av hensyn til en mindre økologisk produksjon i landbruket, sier Ystmark i pressemeldingen.

Produksjon av økologisk laks stiller spesielle krav både til fôret og om ekstra plass i merdene, ifølge organisasjonen Debio som kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge.

Konsernsjef Leif Inge Nordhammer sier at økologisk laks er vesentlig mer kostnadskrevende å produsere. Salmar har fem konsesjoner for økologisk produksjon. Foto: Håvard Haugseth Jensen