foto
Foto: Nils H. Toldnes

– Vi er meget fornøyde med signalene. Vi skjønner at hun ikke kan love oss noe nå, men hun har sett og hørt vårt ønske om regional forvaltning. Det er gode signaler.

Det sier Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheim. Hun har tro på at det om noen år flyttes makt og penger fra ut av Oslo.

Kapitalforvaltere i Stavanger, Bergen og Trondheim har lenge jobbet for å endre strukturen i de norske oljefondene slik at deler av disse kan forvaltes i byene utenfor Oslo, og at noe av fellesformuen kan investeres i selskaper utenfor de internasjonale børsene.

Ønsker ny forvaltning

I går utfordret de regjeringen og finansminister Siv Jensen, og håper at man i løpet av denne regjeringsperioden kan ha på plass en ny forvaltning av deler av de norske oljefondene, styrt utenfor Oslo.

Større forbehold

Sist gang Siv Jensen besøkte næringsforeningen var før valget i fjor høst. Da var hun mer tydelig på Frps ønske om å flytte deler av forvaltningen ut i regionene, og åpne for investeringer i unoterte selskaper. Når hun tirsdag møtte som finansminister, måtte hun ta flere forbehold enn hun gjorde i valgkampen.

– Frps program ligger fast, men vi regjererer først og fremst på regjeringsplattformen vi har utarbeidet. Men regjeringen har hørt signalene, og jobber med dette. Endringer for Statens oljefond utland kommer ikke før de kommer, dette er ikke noe man spekulerer i over en lunsj. Men regjeringen er opptatt av å få frigjort kapital slik at man kan møte lønnsomme prosjekter. Og vi ser at det er en del potensielt gode prosjekter som sliter med tilgang på kapital, sier Jensen til Adresseavisen.

Regjeringen er igang med en gjennomgang av hvordan vår felles milliardformue best skal forvaltes. Næringsministeren arbeider med virkemidlene, finansdepartementet med skatte- og avgiftssystemet og forvaltningsreglene for Statens oljefond innland og utland.

– Denne prosessen er igang. Dette er komplekst og sammensatt. Regjeringspartiene er opptatt av kapitalforvaltning, og å frigjøre kapital på en slik måte at det kommer næringslivet til gode. Jeg har notert med argumentene og engasjementet i miljøene utenfor Oslo. Det er all mulig grunn til å tro at det blir endringer i forvaltningen, men det er for tidlig å si hvordan, sier Siv Jensen.

Ikke distriktspolitikk

Berit Rian var vertskap for finansministeren tirsdag formiddag, og hadde samlet politikere, finansmiljø og kapitalforvaltere for å forsøke å overbevise om at makt og penger i oljefondet må ut av hovedstaden. Rian understreker at invitiativet har bred politisk støtte i en rekke regioner utenfor Oslo, og at dette er til beste for hele samfunnet.

– Det er ikke snakk om distriktspolitikk her, men en ny måte å skape større vekst og avkastning. I dag styres 99 prosent av statens finanser i Oslo, ved å bruke kompetansen i regionene og åpne for investeringer i unoterte selskap, kan vi skape større vekst. Jeg håper vi snart kan begynne å snakke om hvordan vi skal organisere dette, og ikke om vi skal gjøre det. I løpet av de tre årene som er igjen av denne regjeringsperioden håper jeg at dette kan begynne å bli virkelighet, sa Berit Rian.

Arbeidet fortsetter

Berit Rian og næringsforeningene i trondheimsregionen, Bergen-området og Stavanger ønsker nå å jobbe videre med sin drøm om å flytte penger og makt fra Oslo til de andre store byene.

– Denne løsningen vil bygge sterkere miljø for kapitalforvaltning over hele Norge, styrke storbyenes kompetanse og skape meravkastning gjennom aktivt eierskap, sier Berit Rian.