Mette taper 1,2 millioner i pensjon. Årsak: Hun jobbet for lenge