Over 500 representanter fra fiskeri- og havbruksnæringen satt i salen da Sandberg, noe forsinket på grunn av snøværet på Gardermoen, gikk på talerstolen under Sjømatdagene på Hell tirsdag.

Mens norsk oljenæring går fra kuttrunde til kuttrunde, fører høye priser og gunstig kronekurs til bonanza i oppdrettsnæringen. Ved inngangen til året ble norsk oppdrettslaks solgt for rekordhøye priser, mye på grunn av begrenset tilgang på fisk.

I år ventes det for første gang på mange år en nedgang i produksjonen, noe som ifølge administrerende direktør Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse garanterer fortsatt høy profitt for norske oppdrettere.

Luseproblemer

Da Sandberg gikk på scenen hadde han også med seg et tydelig budskap til salen: Hvis ikke problemet med lakselus blir løst, så kan oppdretterne se langt etter en betydelig økning i produksjonen.

- Det er ikke ofte jeg sier at vi skal ha nullvisjoner, men her mener jeg at vi må søke etter en nullvisjon. Det betyr ikke at lakselusa blir borte, for den vil alltid være der, sier Sandberg til Adresseavisen.

Han forgjenger i statsrådsstolen, Elisabeth Aspaker (H), lanserte i fjor et nytt regime for oppdrettsbransjen. Kysten skal deles opp i produksjonsområder, der veksten skal reguleres etter miljøindikatorer. Grønt lys vil gi mulighet for øke produksjonen, gult lys betyr at produksjonen må stå på stedet hvil, mens rødt lys vil bety at produksjonen må ned.

Havforskningsinstituttet har kommet med forslag til hvordan områdene bør deles opp, og Sandberg sier at dette vil bli sendt på høring i løpet av vinteren. Han sier at det nye systemet skal testes ut til våren.

- Det blir rett og slett en generalprøve for å se om dette regimet vil virke, for vi har ambisjoner om å iverksette dette enten fra høsten 2016 eller tidlig i 2017. Men først må vi finne ut om vi får de resultatene vi ønsker oss, sier Sandberg.

- Hvilke regioner ligger an til å få vekst under det nye systemet?

- Nei, det kan jeg ikke si noe om.

- Tror du Midt-Norge vil få vekst? Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag har vært blant områdene med størst problemer med lakselus.

- Det langsiktige måler et at vi skal ha vekst i alle disse produksjonsområdene. Så vil det vise seg om noen områder ikke greier å rydde opp, men blir liggende på gult eller rødt lys. Men håpet er at vi greier å bekjempe problemet sånn at vi får grønt lys langs hele kysten.

- Tror du at alle regioner vil oppnå grønt lys med dagens oppdrettsteknologi, eller er man nødt til å ta i bruk ny teknologi?

- Det tør jeg ikke spekulere i, men det er målet både fra næringen og fra politiske myndigheter, sier Sandberg.

- Har du snakket med oppdrettsmiljøene på Hitra og Frøya om dette?

- Nei, dit skal vi 5. februar.

- Hvordan tror du at du blir mottatt?

- Jeg blir vel tatt imot som en konge når han er med, sier Sandberg og peker på sin politiske rådgiver Roy Angelvik som kommer fra Hitra.

- Jeg har reist mye, og jeg prøver å være konstruktiv og klar og tydelig på hva som er regjeringens målsetting og politikk. Vi får møte den motstanden som eksisterer, og så blir det opp til meg som statsråd å bygge ned den motstanden med fakta, realiteter og målsettinger. Jeg møter motstand overalt, men det kaller jeg meningsytringer, sier Sandberg.

Forventet ingen revolusjon

Administrerende direktør Svein Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforeningen sier at Sandberg har blitt godt mottatt av næringen, men at de ikke forventet en revolusjon i oppdrettspolitikken.

Han sier at det gjenstår å se hvilke utslag det nye vekstregimet vil gi, men at de nordligste fylkene peker seg ut som vekstregioner på grunn av lave lusetall.

- Så får vi se hvordan det slår ut for resten av landet, som særlig i høst har slitt. Men dette er uforutsigbart, og bildet kan bli et helt annet i 2016, sier han.

Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse sier at det er vanskelig å si hvilke områder som ligger best an til å vokse under det nye regimet. Han sier at luseproblemet de siste årene har beveget seg mellom ulike områder langs lysten.

- Vi skal ikke glemme at dette er biologisk produksjon, og det mer mange eksterne faktorer som påvirker lusepresset, for eksempel sjøtemperatur. De siste par årene har vi sett at det er de to nordligste fylkene som konsistent har ligget på lave lusenivåer, sammen med områdene helt i sør.