– Vi er fornøyde med ordremengden som har kommet inn første kvartal i år, sier fungerende administrerende direktør Roar Østbø i Q-Free i en børsmelding.

Rapporten fra første kvartal 2016 viser at trondheimsbedriften fikk en omsetning på 219 millioner kroner, noe som er en økning på hele 15 prosent sammenlignet med fjorårets tre første måneder.

Ekstra utgifter

På tross av dette opplever selskapet et fall i driftsresultat fra 19 millioner første kvartal i fjor til 6 millioner i år. Årsaken til dette er høyere driftskostnader for selskapet med hovedkontor på Ranheim.

– Vi har en større aktivitet nå enn da som fører til ekstra utgifter, og i tillegg har vi kjøpt to selskaper, så sånn sett er første kvartal i år ikke helt sammenlignbart med første kvartal i fjor, sier Østbø til Adresseavisen.

Han forteller at selskapet også driver med en satsing innen parkering og bomsystemer i USA som drar kostnader.

– Vi er fortsatt en liten aktør i et stort marked, og har vekstpotensiale - og ambisjoner - innen alle markedene vi opererer innen.

God ordretilgang

Selskapet har en ordrereserve på 852 millioner kroner, noe som er den største summen siden 2009. Bare første kvartal fikk de inn ordre for 323 millioner kroner, deriblant kontrakter i både Norge, Sverige og USA.

– Sånn sett er vi fornøyde med tingenes tilstand. Spesielt ordretilgangen har vært veldig god, og i de tallene der har vi jo ikke medregnet storkontrakten i Slovenia.

Sloveniakontrakten har en verdi på 940 millioner kroner, og Q-Frees andel er på 470 millioner. Årsaken til at den ikke er regnet med er at endelig frist for å klage på tildelingen av kontrakten først utløper en gang i sommer.

– Den transformasjonen vi er inne i nå vil ta mange år, men vi er på rett vei. Aldri før har vi vært så godt rustet som vi er nå til å lykkes. Vi har utmerket kompetanse på bomstyringssystemer i Trondheim, og vi holder på å bygge opp andre løsninger andre steder i verden, så fremtiden ser lovende ut. Første kvartal kunne vært bedre, men vi er på rett vei.