Trondheimsverft starter serieproduksjon av el-sjarker

foto