Det viser kvartalstallene og det foreløpige fjorårsregnskapet som ble lagt frem tirsdag morgen.

Inntektene falt med snaut 30 millioner kroner fra året før. Samtidig snudde bedriften underskudd til overskudd, ettersom resultatet før skatt i 2020 var på minus 32,4 millioner.

Selskapet sier samtidig at inntektene reelt sett steg med seks prosent, justert for valutaeffekter og virksomhet som har blitt lagt ned.

Avtroppende toppsjef Håkon Volldal sier at selskapet i 2021 leverte sine beste finansielle resultater siden 2011, med økning både i driftsresultat før og etter avskrivninger, lønnsomhet etter skatt og inntjening per aksje.

Q-Free er tradisjonelt forbundet med bombrikker og veiprising, men selskapet leverer også en rekke andre tjenester innen såkalte intelligente transportsystemer, deriblant parkeringsløsninger og trafikkinformasjon.

Siden nyttårsaften har selskapet har selskapet vunnet bomveikontrakter i Europa med en samlet verdi på 196 millioner kroner, mens selskapet også har fått en bomveikontrakt i Tromsø som ifølge selskapet vil gi minst 2,5 millioner kroner i inntekter over 15 år.

– Vi har vunnet flere viktige kontrakter i de siste ukene, sier Volldal, som sier at de igjen er ventet å føre til nye bestillinger og økt ordrereserve.

Selskapet opplyser i børsmeldingen at de siden nyttår også blitt tildelt, men ikke signert, avtaler med en samlet verdi på rundt 300 millioner kroner.