Fra 2012 til 2016 ble samlet skattepliktig formue i Trøndelag doblet.

Sterkest vekst

Sterkest var veksten i det tidligere Sør-Trøndelag, med en økning på nesten 120 prosent. I Nord-Trøndelag vokste samlet skattepliktig formue med 85 prosent. Til sammen i det sammenslåtte fylket var veksten 112,6 prosent. Det er den klart sterkeste veksten i landet, viser en rapport om finansnæringen i Trøndelag, som er lagt frem av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Har likevel minst

Nest størst vekst var det i Oslo med en økning på 94 prosent. Deretter følger Akershus (82 prosent), og Hordaland (75 prosent). Ifølge rapporten har veksten vært sterkest i Trøndelag for alle de fem årene, men også for hvert av årene fra 2012 til 2016, med unntak av ett, fra 2013 til 2014.

På tross av sterkest vekst, ligger Trøndelag fortsatt bak Hordaland og Rogaland i samlet skattepliktig formue. Oslo er suverent på topp med en samlet skattepliktig formue på 500 milliarder kroner. Hordaland er nummer to, med om lag 160 milliarder kroner. På tredjeplass er Rogaland med vel 120 milliarder, fulgt av Trøndelag, der skattyterne i 2016 til sammen hadde skattepliktig formue på vel 100 milliarder kroner.

Næringsforeningens fagråd for finans har brukt skattepliktig kapital for å kartlegge hva som kan anses som potensiell investorkapital i næringsvirksomhet.

Rike på laks

Rapporten antyder at oppdrettseventyret er en medvirkende årsak til den sterke formuesveksten i Trøndelag. I Rogaland og Hordaland er en større del av formuen samlet i byregionene, enn det som er tilfellet for trondheimsregionens andel av formuen i hele Trøndelag. Ifølge rapporten kan det forklares med havbruksnæringen. I skatteåret 2016 var oppdrettskommunen Frøya den kommunen i Norge med høyest gjennomsnittlig skattepliktig formue. En viktig årsak er de enorme verdiene familien Witzøe eier i Salmar. At tidligere Nord-Trøndelag har hatt den tredje sterkeste formuesveksten i landet, kan trolig også forklares med laks fra Ytre-Namdal.

foto
Årsak 2: Gustav Witzøe (64) grunnla Salmar.

Ansatte flere

Den samme rapporten viser at Trøndelag skiller seg fra resten av landet også når det gjelder sysselsetting i finansnæringen. I Norge samlet har sysselsettingen i finansnæringen falt med åtte prosent fra 2012 til 2016. I Trøndelag i samme periode økte antall jobber med én prosent. Sterkest var veksten i tidligere Sør-Trøndelag, der veksten i finansbransjen økte med fire prosent.

Bransjen har vel 4000 ansatte og rangeres som den tredje største bransjen i Trøndelag målt i verdiskaping. Bank er den største sektoren i finansbransjen, med 2608 ansatte i 28 banker.

Reitan øverst

Den sterkeste veksten i finansbransjen har skjedd i aktive eierfond, der kapitalen fra 2009 til 2017 vokste fra 10 til 30 milliarder kroner. Trøndelag har 14 slike fond/eiermiljø, inkludert Proventure, Viking Venture, Salvesen & Thams, Staur Holding og det statlige Investinor.

I Trøndelag er det 48 private investeringsselskaper. Størst av disse er Reitan Eiendom, Realinvest, R. Kjeldsberg, Johan Vinje og Lyng-gruppen.