Penger spart eller tapt gevinst? Nye nettløsninger gjør spørsmålet mer aktuelt for boligselgere som kutter ut megler.

- Under visse forutsetninger, er dette en svært bra ordning. For meg var dette veldig positivt, sier Anniken Glein.

Hun er blant de første i Trøndelag som har tatt i bruk nettjenesten Propr som fra nyttår har tilbudt meglerfritt boligsalg.

Toromsleiligheten i borettslag i Innherredsveien i Trondheim solgte hun selv i løpet av halvannen uke, på prisantydningen hun hadde bestemt seg for: 2,59 millioner kroner. Hun betalte rundt 25 000 kroner for en utvidet pakke hos nettjenesten Propr.

- Skulle jeg bruke meglerfirma, var det snakk om 90 000 kroner, så jeg sparte mye, sier hun.

Les også: Boligprisene falt i Trondheim i september

Flere løsninger

Ifølge Finn.no er om lag to prosent av eiendomsannonsene på deres nettside private salg uten megler. Andelen har vært relativt stabil de siste fem-seks årene og nye aktører har ikke utgjort den store forskjellen, ifølge salgsdirektør for eiendom på Finn.no, Johan Fredrik Høvås. På landsbasis selges mellom 1500 og 2000 boliger privat hvert år.

Nettsider som Selgboligselv.no og Propr.no tilbyr ulike pakker der fellesnevneren er boligsalg uten megler. Propr etablerte seg rundt nyttår, og har så langt bistått ved salg av om lag 500 boliger totalt siden da. Rundt 20 av dem i Trøndelag, ifølge gründer og daglig leder Kjetil Eriksson i Propr.

- Jeg jobbet som eiendomsmegler i 13 år og så en utvikling der mye av boligsalget ble automatisert. Meglerne har dratt nytte av at mye er blitt enklere, men forbrukerne har ikke sett noe særlig til den gevinsten. Vi har satt dette i system for boligselgerne, sier Eriksson.

Eriksson beskriver Propr som et IT-selskap: En digital løsning der selgeren selv gjør jobben, og mellomleddet i form av megler er kuttet ut.

- Vi skal ikke utkonkurrere alle eiendomsmeglere. Men mange selgere klarer mye av jobben på en god måte selv. For eksempel budrunder som foregår digitalt. Megler er ikke nødvendig når man bruker bank-ID. Min erfaring siste årene som megler, var at man sitter mye og venter på tekstmeldinger. Det kan selger gjøre selv, sier Eriksson.

Slik så annonsen ut på Finn.no. Hvert år selges i underkant av 2000 boliger privat landet over. Om lag 500 har så langt i år brukt Propr. Foto: faksimile Finn.no

Du tar jobben

Billigste alternativ på selgboligselv.no, koster 1995 kroner ifølge nettsiden. Minstepris på Propr.no er 4900 kroner. Men å selge bolig koster mer enn som så, uansett om du plusser på i disse basispakkene eller velger å ta kostnaden utenom.

Du må skaffe til veie nødvendig dokumentasjon, markedsføre boligen og få en takstrapport, som ikke er lovpålagt men et krav kjøpere har. Når det kommer til oppgjøret, krever de fleste banker at du bruker noen med konsesjon for slike pengetransaksjoner, vanligvis en advokat.

- Selger du helt selv så kommer du nok ikke unna med mindre enn 20 000 kroner. Bruker du eiendomsmegler, øker prisen med 30 000 kroner og oppover. Dette gjelder for leiligheter. For større eneboliger blir prisforskjellen større, men der er det nok også færre som vurderer å selge selv. Til det er det for kritisk å finne rett kjøper, sier privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

Salgsprosessen blir billigere enn om du overlater alt til en megler. Om det lønner seg totalt, er et annet spørsmå.

Gode råd: Endre Jo Reite, privatøkonom i Sparebank1 SMN, har selv erfaring fra å selge bolig selv og har råd å komme med til de som vurderer det samme. Foto: THERESE ALICE SANNE

- Du sparer jo penger på å selge selv, men samtidig gjør du mer av jobben, tar mer av risikoen og det er også i mange tilfeller litt usikkert om du tjener like mye penger på prisen du oppnår, sier Reite.

Banken han jobber for, eier Trøndelags største eiendomsmeglerfirma, Eiendomsmegler 1 SMN. Han har likevel gode råd for selgere som vurderer å kutte ut megler. Og han har egen erfaring fra da han solgte leilighet selv i Trondheim i 2003.

Les også: Denne utviklingen bekymrer Eiendom Norge-direktøren

Lettsolgt er en fordel

- For meg var det avgjørende at jeg visste nøyaktig hva leiligheten var verdt siden det ble solgt mange like, og at jeg var trygg på kravene til opplysninger om leiligheten. Jeg brukte også takstmann og advokat til gjennomføring av oppgjøret. Markedet var også godt da jeg solgte. Siden jeg la prisen noen titusener under de salgene som ble gjort i området gjennom megler, så gikk det raskt å finne en kjøper. Både jeg og kjøper sparte kanskje noen titusener, sier Reite.

- Selvfølgelig vil jeg aldri få vite om jeg kunne tjent inn salgsomkostningene ved å få til en bedre budrunde, eller ved at en megler hadde nådd ut til folk som var interessert i denne type leilighet, sier han.

- For hvem passer det å selge boligen selv?

- Det er enklest når det er selgers marked og høy fart i budrundene. Det er også best om du skal selge en leilighet som er ganske lik mange andre leiligheter, og som du kan forvente går fort unna, sier Reite.

Skal du selge selv bør du ha god kunnskap om alt som er gjort av arbeider i boligen, god dokumentasjon og være trygg på hva som er rett pris. Reite mener det å selge selv passer også best for dem som ikke ser mørkt på å ta ansvar, være på offensiven og bruke de nettverk man har for å mrkedsføre boligen sin.

- Tenk også over hvor trygg du er på informasjonskrav og prosess. Selger du selv, er det forbundet med høyere risiko dersom du gjør du en feil i kontroll av forbehold i bud, sjekk av finansiering eller gir mangelfull informasjon om boligen. Også om du bruker megler, har du ansvar for å gi korrekt informasjon. Men har megleren da i tillegg et ansvar for å oppklare uklarheter og passe på dette, sier Reite.

- Spennende

Anniken Glein snakker også av erfaring når hun svarer på spørsmålet om hvem dette passer for.

Fotohjelp: Anniken Glein fikk hjelp av en dyktig datter til å ta bilder i leiligheten til markedsføringen. Her fra kjøkkenet. Foto: Mint Factory

- Jeg vil ikke si det at det passer for alle. Å selge via Propr eller et annet digitalt system krever at en er rimelig kjent med hvordan nettbaserte tjenester fungerer, at en gjerne har erfaringer med boligkjøp eller -salg fra tidligere. At man selv har kunnskap om boligen man selger er jo en fordel. For min del var det også god hjelp i at datteren min driver med styling. Hun gjorde det og fotograferte gratis. Og, ikke minst, dette var en lettsolgt bolig i et attraktivt marked, sier Glein.

Om Glein fikk så god pris som overhodet mulig, vil hun aldri få vite.

- Det kan man ikke være sikker på. Men jeg har vært såpass mye i markedet at jeg vet det kan slå begge veier. For meg helt greit. En megler med stort nettverk kunne kanskje oppnådd 100 000 kroner mer. Men i mitt tilfelle, var det også viktig det gikk litt fort og greit. Og så var det spennende å gjøre det selv, sier hun.