I et brev fra til kommunen, skriver fylkesmann Brit Skjelbred i Sør-Trøndelag at de etter en helhetsvurdering har kommet til at jordvernet må vike for et område på 130 dekar på Furumoen i Orkdal.

«Furumoen næringsområde utfordrer jordvernet i stor grad og vil medføre omdisponering av verdifull dyrka jord. Samtidig har kommunen vist til at det foreligger et reelt behov for arealet knyttet til ett konkret fabrikkonsept», skriver Fylkesmannen i brevet.

Det var Avisa-Sør-Trøndelag som først omtalte at Fylkesmannen trakk innsigelsen.

- Viktig skritt

Ordfører Oddbjørn Bang sier til Adresseavisen at de er svært glade for beskjeden:

- Vi har hele tiden ønsket at Norsk Kylling skal komme hit, og dette er et viktig skritt i riktig retning.

- Hvor trygg er du på at Orkdal nå vinner kampen om Norsk Kyllings fabrikk?

- Jeg har lært at jeg ikke skal glede meg før alt er i orden, men jeg tror sjansen nå er ganske stor, sier Bang.

Området som Orkdal kommune ønsker å omregulere grenser mot industriområdet Grønøra. Det totale området er på rundt 200 dekar, der rundt 140 dekar er fulldyrket mark.

- Krevende å realisere

I sitt opprinnelige høringssvar etterlyste Fylkesmannen en vurdering av området Mosøyan som en alternativ plassering av fabrikken, noe kommunen har svart på i ettertid.

- Mosøyan næringsområde er vurdert som alternativ lokalisering, men på grunn av store infrastrukturbehov som vann og avløp ser Fylkesmannen at det kan være krevende å realisere området som lokalisering for den aktuelle næringsmiddelindustrivirksomheten, står det i brevet.

Fylkesmannen trekker dermed innsigelsen for 130 dekar av planområdet på Furumoen. For et område på rundt 40 dekar i områdets sørlige del opprettholdes innsigelsen, noe som ifølge brevet er i tråd med kommunens tilbakemelding.

Politisk behandling

Rådmann Ingvill Kvernmo i Orkdal sier at kommunedelplanen nå skal opp til politisk behandling i kommunestyret den 25. oktober.

Norsk Kylling har tidligere pekt på Orkdal som førstevalg for plassering av fabrikken, og Kvernmo sier at de ikke har fått indikasjoner på noe annet.

- Svaret fra Fylkesmannen har vært sentralt i den videre fremdriften, og det er klart at dette er en milepæl, sier Kvernmo.

Det er også klart at Frøya-bedriften Nutrimar ønsker å etablere seg i nærheten av Norsk Kyllings nye fabrikk.

Nutrimar eies av Salmar-gründer Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva, og lager i dag produkter som lakseolje, laksemel fra restene av Salmars oppdrettslaks.

Ifølge Avisa Sør-Trøndelag ønsker selskapet å utnytte restavfall fra kyllingproduksjon på samme måte.

Flytter fra Støren

Sommeren 2016 ble det kjent at Norsk Kylling har bestemt seg for legge ned fabrikken sin i Midtre Gauldal.

I sommer ble det klart at selskapet satt igjen med to ulike alternativer for den nye fabrikken, Furumoen i Orkdal kommune og Sveberg i Malvik. Norsk Kylling gjorde det klart at Orkdal var førstevalget. Prislappen for den nye fabrikken skal være mellom en og to milliarder kroner.