– Det er veldig bra at en løsning på kort sikt er på plass. Vi er avhengige av at vi får til et stabilt flytilbud over tid. Det var et av premissene for etableringen av kampflybasen i vedtaket fra 2012, sier Kirsti Leirtrø (Ap).

Stortingsrepresentanten fra Ørlandet pendler selv til Løvebakken i Oslo. Hun sitter i transportkomitéen som har fagansvar for samferdsel, deriblant flyruter.

Mandag ble det klart at DAT skal fly mellom Ørland og Oslo i mars og april, med mulighet for forlengelse i inntil to måneder til.

Leirtrø sier at man må se på alle alternativ for å få Ørland-Oslo inn i de offentlige anbudene for rutekjøp som får statlig finansiering for å sikre langsiktighet over tid.

Annen lufthavn-driver

En rekke flyruter i distriktene har i dag statlig støtte gjennom FOT-nettet, som også ofte kalles kortbanenettet.

Samferdselsdepartementet forklarer at ordningen hittil kun har vært forbeholdt flyginger til lufthavner som Avinor har driftet. Det er Ørland kommune som driver den sivile lufthavna.

Leirtrø sier at arbeidet med en permanent løsning fortsetter.

– Det innebærer å få rute mellom Ørland og Oslo inn på det permanente statlige rutenettet, sier hun.

– Dersom det er Avinor-drevet flyplass som skal til, må vi se på det også. Avinor driver tårntjenesten på Ørlandet i dag, påpeker Leirtrø.

Utvide ordningen?

I stedet for støtte til flyrutekjøp har de ikke-statlige lufthavnene fått støtte til drift av selve flyplassene.

Før utlysningen av anbud på FOT-ruter i Sør-Norge fra april 2020 til og med mars 2024 vurderte Samferdselsdepartementet igjen om man skulle utvide ordningen så for eksempel Ørland eller Stord kunne komme med.

«Etter en samlet vurdering av tilgjengelige midler og de prinsipielle problemstillingene knyttet til forholdet mellom de ulike støtteordningene og lufthavnene utenfor Avinor, valgte departementet ikke å utvide FOT-ordningen», skrev pressevakta i samferdselsdepartementet i en epost til Fosna-Folket etter at det ble klart at Air Leap sluttet å fly i slutten av januar.

– Passasjertallene viser at det var kommersielt lønnsomt å fly ruta før pandemien kom. Man må vurdere situasjonen slik den er nå. Det har vært mange operatører og avbrudd i flyging over år. Stabilt rutetilbud er avgjørende, sier Leirtrø.

– Hastet

Espen Gjardar Bakke er seksjonssjef for Reise i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Avdelingen har ansvar for alt av persontransport som Forsvaret har behov for, deriblant leiebiler, hotell, personaltransport med fly og liknende.

– Der er viktig for Forsvaret å få sitt personell til Ørlandet på en god måte. Derfor har vi brukt en avviksparagraf i anskaffelsesregelverket for å få på plass en løsning raskt, sier Bakke til Fosna-Folket.

Han forteller at tre flyselskap ble kontaktet og fikk en kort frist på å levere et anbud dersom de var interesserte i å ta jobben.

– Vi er også i gang med en langsiktig anskaffelse. Det tror vi kan bli klart i løpet av to måneder. Det er ikke gitt at det er DAT som får det permanente oppdraget, det kommer an på anbudskonkurransen, sier Bakke.

Mål: Uavbrutt tilbud

Leirtrø sier hun håper at man nå klarer å få på plass en midlertidig løsning som varer helt frem til Ørland-Oslo forhåpentligvis kommer inn på FOT-nettet.

Samferdselsdepartementet bekrefter at høringen for flyrutene som skal få statsstøtte i fremtidige anskaffelser er planlagt gjennomført i første halvdel av 2022.

«Dette vil være et egnet sted for fylkeskommunene og andre å komme med innspill om flyrutetilbudet i sine regioner», skriver pressevakta i departementet.

Dermed kan løsninger på flyruter til Fosen på lang sikt være aktuelt den nærmeste tiden.

- Vårt mål er en uavbrutt leveranse for å tilfredsstille Forsvarets behov, sier Espen Gjardar Bakke.