– Det er nesten så en ikke kan trodet, sier LO-lederen. Han sikter til de siste avsløringene som er gjort vedkyllingfabrikken. Ansatte er blitt filmet på pauserommet og ved stemplingsuretav skjult kamera.

Fagbevegelsen har hatt søkelyset på bedriften i flere år, ogavviklet blant annet  i 2010 en punktdemonstrasjon foran lokalene påStøren med krav om tariffavtale for ansatte og at en større andel avarbeidsstokken skulle ha fast ansettelse.

Årelang trakassering

– Det vi ser avdekket nå, har vært etledd i trakasseringen av arbeidsfolk som har funnet sted der i alle år. De somhar opponert mot ledelsen og mot organisasjonen, har fått svi. Det kommertydelig frem nå at ledelsen ville ha full oversikt over de som ville organisereseg.

Byrkjeflot er rystet over avsløringene. Han har vært engasjert ifagbevegelsen i en mannsalder, men aldri vært bort i noe lignende.

– At det er skjult kamera i etpauserom der folk skal snakke fritt, er grovt og i strid med lovverket. Ja ,det er ikke bare grovt, det er nesten så en ikke kan tro det, gjentarLO-lederen.

Frikjenner ikke Reitan

Han frikjenner ikke Reitan-familien helt selv om de skal ha forat de nå rydder i alle skap.

– Det er prisverdig at det ryddesopp, men Reitan har vært en stor og mektig deleier og tatt alle sinekyllingprodukter herfra i en årrekke. Han kunne ha hindret dette regimet. Jegmener han ikke kan fri seg helt fra ansvaret for det som har vært, sier ArneByrkjeflot.

Tror på tariffavtale

Asle Tronstad, fylkeskoordinator i NNN (Norsk Nærings- ogNytelsesmiddelarbeiderforbund) sier at man ikke har oppnådd tariffavtale medNorsk Kylling, selv ikke etter at Rema tok over som eneeier i juni i fjor.

Han er likevel svært tilfreds med utviklingen ved Norsk Kyllingetter at de fikk nye eiere.

– Det er en god dialog, og vi setterstor pris på det som er gjort etter at Rema kom inn. Det er et helt annet klimanå, og jeg er optimistisk i forhold til at vi snart kan oppnå en tariffavtalemed Norsk Kylling, sier Tronstad.

- Villig til å ta kritikken

– Det er lett å være etterpåklok og se ting man kanskje burdesett. Det får vi ta kritikk for i så fall, svarer kommunikasjonsdirektørSolfrid Flateby i Reitangruppen AS.

– Etter at vi tok over både eierskap og ledelse av fabrikken, harvi avdekket kalkunsaken, det skjulte kamera og satt i gang granskning. Nettoppfordi vi ønsker å få klarhet i om det har foregått ulovlig eller uforsvarligdrift. Så får vi se hva som eventuelt har foregått og hva vi skal gjøre videre,sier Flateby.