- Vi merker at det er langt flere konkurrenter per anbud, og det ser litt dårligere ut, sier administrerende direktør Jan Konrad Jahren i Hent.

Entreprenøren har hovedkontor på Tiller i Trondheim. Men Hent sprer seg stadig mer, og i fjor åpnet selskapet nye kontorer i Bodø, Tromsø og Steinkjer. Med igangsettingen av hotellet Helsinki Tower i Finland tok Hent steget ut av Norge, og selskapet Hent Sverige ble etablert i Stockholm. Bakgrunnen er den lave oljeprisen og dermed lavere aktivitet i norsk økonomi.

- Selv om det er nedadgående og tøffere tider, har vi åpnet nye kontorer i løpet av året. For å opprettholde veksten må vi spre oss. Spesielt i Sverige er det motkonjunktur, og det blomstrer særlig i Stockholm. Der har vi med oss noen kunder fra Norge, samtidig som det offentlige har mange byggeprosjekter på gang, sier Jahren.

- I Midt-Norge er vi ikke så oljesensitive. Men at Norge er ferdig med sin gullalder på grunn av høy oljepris, og at det blir andre rammebetingelser fremover, er opplagt. I byggebransjen er det slik at hvis du er villig til å flytte på deg, er det alltid interessante fremtidsmuligheter, sier Jahren.

Færre private oppdrag

Hovedvirksomheten til Hent er oppføring av offentlige bygg, næringsbygg og en økende andel boliger. I det siste har det blitt færre oppdrag å konkurrere om i den private delen av markedet, forteller Jahren.

- For seks måneder siden var det en jevnere fordeling mellom offentlige og private anbud. Nå er 90 prosent offentlige prosjekter. Det er fortsatt bra aktivitet i Oslo og Trondheim, og andelen offentlige oppdrag øker stadig. På grunn av utviklingen satser vi nå mer på rehabilitering enn tidligere og på mindre anleggsprosjekter, fordi samferdselsinvesteringene skal øke fremover, sier Jahren.

Foruten de fire kontorene som ble åpnet i Bodø, Tromsø, Steinkjer og Stockholm i fjor, har Hent avdelingskontorer på Fornebu i Bærum, Hamar, Ålesund og Bergen. For tiden holder Hent på med eller har under planlegging 72 prosjekter i Norge, og de ligger i 32 kommuner og 14 fylker.

Økte 800 mill.

Hent hadde en omsetning på 5,3 milliarder kroner i fjor, og det er en økning på hele 800 millioner kroner fra 2014. Overskuddet før skatt endte på 192 millioner kroner, og det er 32 millioner større enn i 2014.

74 prosent av inntektene til entreprenøren, som startet sin virksomhet i Trondheim, kom i fjor fra byggeoppdrag utenfor Midt-Norge. Andelen arbeid utenfor Midt-Norge er økende, og økte med 12 prosentpoeng i 2015.

- På ett til to års sikt tror jeg andelen i Midt-Norge blir mindre, sier Jahren.

De største oppdragene Hent har i Midt-Norge for tiden er Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget på Ørland hovedflystasjon. De to kontraktene er til sammen verdt rundt 600 millioner eksklusiv moms.

Hovedkontor i Trondheim

Selv om Hent har en stadig større andel av oppdragene andre steder enn i Trøndelag, 40 prosent av inntektene kommer fra Østlandet, sier Jahren at de fortsatt skal ha hovedkontor i Trondheim.

- Vi skal fortsatt ha hovedkontor i Trondheim og alle i den sentrale staben er i Trondheim. Det er derfor vi nå har gått inn og sponset Byåsen og fortsetter samarbeidet med RBK, sier Jahren.

Hent holder for tiden blant annet på med Fornebuporten for Aker og Mediacity i Bergen som TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og medieutdanningen ved Universitetet i Bergen skal flytte inn i. Selskapet har nylig også begynt på byggingen av nye Vålerenga Stadion i Oslo.

Ansatte 140 i fjor

Hent hadde en ordrereserve på 8,7 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, og det er omtrent på samme nivå som den var da entreprenøren gikk inn i 2015.

I fjor ansatte Hent 140 nye, og regner med å ansette 30–40 nye også i år. Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet 705 ansatte, og 415 av disse jobbet i Trondheim. I Trondheim og Oslo har Hent håndverkere ansatt, og de skal også ansette egne håndverkere i Bergen. Ellers settes arbeidsoppgavene ut til underleverandører.

Private Equity-selskapet Ratos eier 73 prosent av Hent, mens Jahren og øvrige ledende ansatte sammen med styreleder eier 27 prosent.

foto
Hent bygger det nye Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget på Ørland hovedflystasjon. Foto: HENT
foto
TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og medieutdanningen ved Universitetet skal flytte sin virksomhet i Bergen til Mediacity i sentrum som Hent bygger. Foto: HENT