- Vi har bedt om en orientering fra Fylkesmannen om hvilken hjemmel vi har til å stanse arbeidet, sier Steinar Gaustad, assisterende rådmann og kommunalsjef for samfunn og næring i Orkdal kommune.

Det var NRK Trøndelag som torsdag kveld meldte at Fylkesmannen i Trøndelag har bedt om stans i anleggsarbeidet på Furumoen i Orkdal, der arbeidet med å bygge Norsk Kyllings nye kyllingfabrikk har startet.

Orkdal kjempet til slutt mot Malvik om å få fabrikken til kommunen, men ledelsen i Rema-eide Norsk Kylling hadde Orkdal som sitt førstevalg.

Klage

Ifølge brevet fra Fylkesmannen er bakgrunnen en klage på kommunens reguleringsplan for området fra organisasjonen Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Bygging av ny fabrikk vil medføre at kroksjøen Furumokjela fylles igjen, og Sabima peker på at den skal være den eneste gjenværende brakkvannskroksjøen i Trøndelag.

En kroksjø er en liten innsjø som kan dannes i svingene på elver.

Klagen ble ikke tatt til følge av Orkdal kommune, og Sabima klaget videre til Fylkesmannen.

Torsdag sendte Fylkesmannen et brev til kommunen der de ber om at alt anleggsarbeid må stoppes i med umiddelbar virkning i påvente av at klagen behandles.

«Det synes å være fare for at Furumokjela vil bli permanent ødelagt ved en igjenfylling, og det er derfor Fylkesmannens syn at det er grunnlag for å vedta utsatt iverksetting av klagen», står det i brevet fra Fylkesmannen.

Naturvernforbundet har tidligere klaget kommunens reguleringsvedtak inn for ESA.

Fylkesmannen trakk i fjor sommer sin innsigelse mot å bygge kyllingfabrikken på dyrkamark.

Gitt tillatelse

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt har Orkdal kommune tillatelse til å igangsette anleggsarbeidene på Furumoen, der eiendomsselskapet NHP Eiendom er byggherre på vegne av Norsk Kylling.

I en e-post tilbake til Fylkesmannen skriver Steinar Gaustad at kommunen er enig i at de ikke kan behandle nye søknader for området, men at de ikke kan se at Fylkesmannens vedtak gir dem hjemmel til å trekke tilbake igangsettingstillatelsen.

«Vi ber Fylkesmannen orienterer oss om hvilken hjemmel vi har til å vedta stans og hvilke krav til saksbehandling som i så fall må oppfylles», skriver Gaustad.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først omtalte kommunens holdning.

Gaustad sier til Adresseavisen at de har orientert NHP Eiendom om brevet fra Fylkesmannen, og bedt dem vurdere den videre utfylling av Furumokjela. Kommunen har derimot ikke bedt om at alt anleggsarbeid stanses.

- Det er ganske dramatisk hvis vi skulle gi et vedtak om stans, sier Gaustad.

Avventer

Administrerende direktør Christian Wist i NHP Eiendom sier at de nå har stanset gjenfyllingen av Furumokjela, og at de venter på en avklaring på innholdet i Fylkesmannens brev.

Wist sier at det øvrige anleggsarbeidet på Furumoen fortsetter som planlagt.

Trond Flydal, leder for juridisk seksjon for Fylkesmannen i Trøndelag, sier at han foreløpig ikke har sett på henvendelsen fra Orkdal kommune.

Han sier samtidig at det er gjenfyllingen av Furumokjela som er sentralt for dem, og han sier at han håper kommunen har forståelse for det. Når det gjelder muligheten til å stanse en igangsettingstillatelsen, sier han:

- Igangsettingstillatelsen vil være i henhold til reguleringsplanen, og det vil være vanskelig å forsvare bygging som er i tråd med en plan som ennå ikke er rettskraftig, sier han.

Flydal sier også at de har skissert for kommunen at andre, ikke irreversible inngrep, likevel kan fortsette hvis det er viktig for fremdriften i byggeprosjektet.