Resultat før skatt ble på 483,4 millioner kroner mot 266,2 millioner året før. Det betyr en betydelig bedre resultatmargin sammenlignet med 2014, da omsetningen bare har økt marginalt, heter det i en pressemelding fra selskapet. Samlet omsetning i fjor var på 8.5 milliarder kroner. Torghatten eier og driver buss-selskaper, ferjer og hutigbåter, Widerøe's Flyveselskap og annet maritim virksomhet. Selskapet driver blant annet Trønderbilene og eier selskapet som driver Kystekspressen som trafikkerer strekningen Trondheim- Kristiansund.

Fornøyd med resultatet

-Vi er godt fornøyd med driften i de fleste deler av konsernet for 2015. Fremover står vi foran vesentlige investeringsmuligheter, som vi forventer vil ha betydelige positive effekter for konsernet, skriver konsernsjef Brynjar Forbergskog i en kommentar til årsresultatet.

For virksomhet knyttet til sjø er det i 2015 oppnådd et bedre resultat enn i 2014. Det gjennomføres betydelige oppgraderinger på ferjer i sambandet Moss – Horten, og byggingen av de tre nye ferjene som skal trafikkere sambandet i perioden 2017 til 2026 er godt i gang.

I nord er selskapet fornøyd med at driftsstabiliteten på Lofot-ferjene er vesentlig forbedret, heter det i pressemeldingen.

Nye busskontrakter

Bussdriften går bra. Konsernet fortsetter med busskjøring i de fleste områder som driftes pr. i dag. I tillegg har Torghatten vunnet flere nye kontrakter, blant annet Norges største busskontrakt i Stavanger. Fra før har Torghatten, gjennom sine datterselskaper Norgesbuss og Trønderbilene, lang erfaring med bykjøring i både Trondheim og i Oslo.

I tillegg til kontrakten på Jæren, vil Torghatten styrke sin bussvirksomhet ytterligere gjennom nye kontrakter i Vest-Agder, Oppland og Nittedal. Konsernet har  fått levert 122 nye busser i 2015 og det er bestilt 337 nye busser for levering i 2016.

Oljenedturen påvirker

Resultatet for flydriften har ikke helt nådd opp til forventningene for året, men bidraget er likevel betydelig bedre enn i 2014, skriver selskapet. Reiseaktiviteten i oljesektoren er redusert, noe Widerøe har merket gjennom året, heter det.

Totalt sett bidrar også annen maritim og øvrig virksomhet med positive resultater. I denne delen av driften inngår bl.a. eierskapet i NTS ASA.(Namsos Trafikkselskap), som var børsvinner på trønderbørsen i fjor. Her har selskapet lyktes godt i satsingen på brønnbåt, gjennom datterselskapet Norsk Fisketransport AS.

Omstridt kjøp

Torghatten ASA har i 2015 inngått avtale om kjøp av 50 % av aksjene i F1 Holding AS, som igjen eier 59 % av selskapet Fjord 1. Et kjøp som var meget omstridt på Vestlandet. Endelig gjennomføring av avtalen er avhengig av myndighetenes godkjennelse, og det forventes en avgjørelse i løpet av våren.