Kommentar:

Kan sistemann som drar vennligst slå av lyset?

Distrikter og småkommuner frykter kommunereform og Jan Tore Sanner. De burde ha langt verre bekymringer.

Det kan være sunt å se inn i framtida en gang iblant, og det er ikke alltid en liker det en ser. I mange trønderske kommuner vil halvparten av den yrkesaktive delen av befolkningen være pensjonister i år 2040. Det blir ikke mange igjen til å drive skoler, sykehjem og næringsutvikling. De kommunene som vil merke det mest er de kommunene som sliter fra før – med fraflytting og lavt folketall.